Inge Nieuwenhuizen nieuwe burgemeester

Op 16 december is Inge Nieuwenhuis door CvdK Jetta Klijnsma geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van De Wolden. Inge was komt uit Voorschoten, was daar politiek actief voor de VVD, en werd raadslid en later wethouder in o.a. IJsselstein en Bodegraven/Reeuwijk.

Mensen moeten worden beschermd tegen willekeur en misbruik van de macht door de rechtsstaat. De toeslagenaffaire legde de problemen in onze rechtsstaat pijnlijk bloot. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie. Een open overheid die haar burgers laat zien welke keuzes ze maakt en waarom. Goede, menselijke contacten tussen overheid en burger. Hier moet bij instanties als de Belastingdienst en het UWV meer aandacht voor zijn.

Artikel 1 van de Grondwet garandeert een gelijke behandeling. Ongeacht geslacht, achtergrond of seksuele voorkeur. Maar toch kun je nog beter solliciteren met een strafblad dan met een buitenlandse achternaam. Dit laat zien dat gelijkheid in de praktijk soms nog ver te zoeken is. We gaan voor een toekomst zonder racisme en gelijke kansen voor iedereen. Daar zetten we overheidscampagnes, een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en speciale discriminatie rechercheurs voor in. Voor een toekomst met gelijkheid, zonder discriminatie en racisme.