Sjouke stoptAan het eind van de vergadering van de steunfractie op maandag 21 maart 2022 hebben we afscheid genomen van Sjouke Koopal als lid van de steunfractie. Hij had te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen, hij is tenslotte de 80 gepasseerd, en de wisseling van de gemeenteraad leek hem een juist moment. Met begrip en spijt hebben we van zijn besluit kennis genomen.
Want het zal wennen zijn, vergaderen zonder Sjouke. Hij was iemand die zich altijd consciëntieus voorbereidde en altijd zinnige vragen en opmerkingen had. Bovendien zat hij bijna altijd op de publieke tribune bij raadsvergaderingen. En dan konden we in de pauze even overleggen en na afloop gezellig nakletsen.

Sjouke werd in 1990 lid van D66 en manifesteerde zich direct bij de afdeling Zuidwolde. Dat was ook na een wisseling van de wacht. Albert Haar vetrok als raadslid en Marijke Kiestra kwam in zijn plaats in de raad. Helaas overleed zij in 1997 en werd opgevolgd door Harry Wassink. In 1998 volgde de gemeentelijke herindeling en werd D66 Zuidwolde D66 De Wolden. Maar in de drie andere gemeenten, de Wijk, Ruinerwold en Ruinen waren helaas geen afdelingen van D66. De deelname aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van De Wolden werden overschaduwd door het plotselinge overlijden van lijsttrekker Harry Wassink. Het gevolg was dat D66 uit beeld verdween. Maar nooit helemaal, want Sjouke hield als contactpersoon het lichtje brandend. In 2010 zag Sjouke mogelijkheden voor een heropleving van D66. Marga Kool en Jan Veenstra verhuisden uit Hoogeveen naar Linde en Albert Haar stelde zich beschikbaar als lijsttrekker. Op 3 maart 2010 waren de verkiezingen en D66 kreeg 747 stemmen, goed voor 1 zetel.
Vanaf dat moment werd Sjouke lid van de steunfractie en is hij 12 jaar gebleven. Vele vergaderingen hebben we elke gedelibereerd, gediscussieerd en geargumenteerd. Altijd over inhoud, soms op het scherp van de snede. Maar in een goeie sfeer en met wederzijds respect.
We zullen hem missen maar hopen hem nog wel bij de raadsvergaderingen te zien. Als dank kreeg hij het boek De mislukkingskunstenaar, een biografie over de schrijver W.F. Herman. Hermans, fysisch geoloog, gaf college in Groningen toen Sjouke daar sociale geografie studeerde. Zo blijft en wat te lezen. Geenambtelijk proza maar literatuur.