Eva Salomé beëdigd

Eva Salomé

Beeld: jeroen

Bij de gemeente De Wolden is het mogelijk om per fractie iemand te laten beëdigen als lid van de steunfractie. Die persoon krijgt dezelfde faciliteiten als een raadslid. Mag alle bijeenkomsten bijwonen en het woord voeren. Met uitzondering van de officiële raadsvergadering. Daar mag alleen het gekozen raadslid het woord voeren.
Om beëdigd te worden moet een kandidaat aan dezelfde eisen voldoen als een raadslid. Vandaar dat ook de eed moet worden afgelegd. Dat heeft Eva Salomé op 15 december 2021 gedaan en daarmee is ze dus lid van de steunfractie. Die steunfractie bestaat verder uit Sjouke Koopal, Harm Lotterman, Frans Marechal, Ajaan Hijmans en Kees de Vries.