Creatief, kritisch, betrouwbaar

Op 16 maart zijn er raadsverkiezingen. In De Wolden worden 19 raadsleden verkozen die de komende vier jaar het hoogste orgaan, de gemeenteraad, van De Wolden vormen. De gemeenteraad moet er voor zorgen dat het goed wonen, werken en verblijven in onze gemeente is. Dat de gemeenschap van ruim 24.000 inwoners bij elkaar gehouden wordt. Dat de zwakkeren op steun, in welke vorm dan ook, kunnen rekenen en sterken zich aan de regels houden. D66 wil de lusten en lasten eerlijk verdelen.
We beloven niet meer dan we waar kunnen maken en willen graag samenwerken met anderen partijen. Kwaliteit gaat voor snelheid.

Creatief

D66 is altijd een partij van ideeën geweest. En nog steeds. Maar ideeën ontstaan niet zo maar. Die hebben een voedingsbodem nodig. Als overheid moet je niet op je handen gaan zitten en maar afwachten. Je moet mensen soms uitdagen. Maar niet de illusie wekken dat elk plan uitgevoerd kan worden. Er moet een afweging worden gemaakt en daarvoor is de gemeenteraad.

Kritisch

De gemeenteraad neemt besluiten op basis van voorstellen die het College van Burgemeester en Wethouders doet. En plannen kosten geld en dat stelt de gemeenteraad beschikbaar. Als raadslid kijken we of de plannen op de juiste manier en binnen het budget uitgevoerd worden. Daar zijn we scherp in.

Betrouwbaar

Als landelijke partij dragen we verantwoordelijkheid op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Zo hebben we invloed op hoeveel geld de gemeente van de Rijksoverheid krijgt, welke wetten en verordeningen er worden aangenomen. Daar mag je ons op aanspreken. We zullen het niet altijd eens kunnen worden maar je krijgt wel de argumenten waarom we iets vinden of doen. We praten burgers niet naar de mond en we nemen onszelf ook de maat.