Sjouke Koopal

Beeld: eigen foto

Geboren in 1941 in Beetsterzwaag, Sociale Geografie gestudeerd aan de RUG, sinds 1977 wonend in Zuidwolde, was leraar Aardrijkskunde en schooldecaan aan de RSG Wolfsbos in Hoogeveen, getrouwd, kinderen de deur uit, liefhebber van toneel & klassieke muziek en van fietsen & wandelen, actief in verenigingsleven.

  • 82 jaar
  • Beetsterzwaag
  • Zuidwolde

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Klein Zwitserland vanwege bos en heide

Wat moet er veranderen of blijven in De Wolden?

Landbouw moet circulair worden en kleinschaligheid in maatschappelijke organisaties moet blijven