Harm Lotterman

Beeld: eigen foto

Harm Lotterman is geboren in 1958 in Oosteinde bij Ruinerwold waar nu nog steeds het gelijknamige landbouw-mechanisatiebedrijf is gevestigd. Na de openbare basisschool Oosteinde, volgde het VWO op de RSG te Meppel en vervolgens de Technische Hogeschool in Twente waar hij is afgestudeerd bij de vakgroep materiaal-kunde van de faculteit werktuigbouwkunde. In 1984 de eerste baan bij Philips Nijmegen (nu NXP) met als doel om de machines voor de productie van chips zo stofarm mogelijk te krijgen. Getrouwd, twee kinderen geboren in Wijchen. In 1991 terug verhuisd naar Ruinerwold en overgestapt naar AVEBE en daar verantwoordelijk geworden voor de levering van gas, stoom, elektriciteit, perslucht en water aan de AVEBE productie en derden.
Gescheiden, hertrouwd, een derde kind gekregen. Eind 2012 is Harm zijn eigen bedrijf “ByTheWay” begonnen wat zich op basis van een gepatenteerde uitvinding richt op het innovatief herstellen van wegbermen.
Lid geworden van D66 naar aanleiding van de opkomst van het populisme met als lokale exponent het heftige verzet tegen de komst van een AZC bij Echten en vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 actief als lid van de steunfractie. Vanaf 28 april 2024 is hij raadslid.

  • 66 jaar
  • Oosteinde, Ruinerwold
  • Ruinen

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Zijn lievelingsplek in De Wolden is zijn zelf aangelegde meertje met bosje bij zijn huis in Ruinen en daarnaast de omgeving van het Sultansmeer waar hij in zijn jeugdjaren veel tijd heeft doorgebracht.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

In De Wolden moeten stappen gezet worden richting verduurzaming van de landbouw en dan met name een reductie van het neerslaan van stikstofverbindingen in onze kwetsbare natuur. Tegelijkertijd kan dan het rust, ruimte en natuurgevoel worden versterkt wat onze gemeente nog aantrekkelijker maakt om te wonen en te recreëren.

Grootste uitdaging?

De grootste uitdaging voor de komende jaren is het realiseren van de doelstellingen in het kader van de energietransitie waarbij de regie rol van de gemeente niet gemist kan worden.