Update vanuit de fractie

Het college is enthousiast van start gegaan. Dat was te merken aan de plannen die voorlagen deze maand. Een referendumverordening met een startnotitie voor een referendum over een nieuw gemeentehuis, drie ruimtelijke kader voor nieuwbouwplannen, een plan over afval en verordening met de verruiming van de winkeltijden.

Joanne Freeve - fractievoorzitter D66 De Ronde Venen Beeld: Marlies Wessels

Alle plannen zijn in de afgelopen raadsvergadering van 10 oktober aangenomen. Dat is wat onze fractie betreft goed nieuws want wij zijn voorstander van al deze plannen. Met het goedkeuren van deze plannen kan de gemeente verder met bestemmingswijzigingen voor nieuwe bouwprojecten bij de Meijert en Oosterlandweg in Mijdrecht en bij de Maricken II in Wilnis. Samen goed voor 1500 woningen.

Het is nu ook mogelijk om een referendum uit te schrijven in onze gemeente en onze fractie ziet dit als een van de manieren om gemeente en inwoners meer te laten samenwerken. Zoals afgesproken gaat het college nog meer vormen van participatie uitwerken want alleen een referendum is niet voldoende. Dan het referendum over het gemeentehuis. In de lokale krantjes brengt het al wat beroering. Eén ding is voor D66 de Ronde Venen enorm belangrijk, er moet wat gebeuren met het gemeentehuis. Op dit moment wordt er gewerkt in een pand dat onvoldoende veilig is, geen prettige plek is om te werken en waar de emmers in de gang staan als het regent. Wij zien een verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis als de kans om van het Raadhuisplein in Mijdrecht een gezellig plek te maken waar mensen graag komen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om meer woning dichtbij de voorzieningen te realiseren wat zeker voor oudere inwoner erg aantrekkelijk is. De keuze om het gemeentehuis wel of niet te houden op de plek waar het nu staat is een belangrijk keuze voor hoe het dorp Mijdrecht er in de toekomst uit gaat zien.

Met het aannemen van het afvalplan hebben we besloten dat we in de toekomst restafval gaan afrekenen op basis van het soort container (groot/klein). Dat betekent dat we niet afrekenen op basis van aangeboden kilo’s of aantal keren dat de container aan de weg gezet wordt. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel weerstand was om af te rekenen op basis van volume en aantal keren legen. Er waren zorgen over zwerfafval of illegaal gebruik van containers. Daarnaast is het achteraf afrekenen ook moeilijker uit te voeren door de gemeente. Daarom denken wij als fractie dat het goed is om deze stap (afrekenen op basis van soort container) nu te nemen. Dit helpt bij het terugdringen van het restafval. Het is beter dan hoe we het nu doen.

Dan nog even vooruitkijken. Inmiddels zijn we begonnen met het behandelen van de begroting voor 2023. Op 3 november besluiten we als raad over deze begroting. Gelukkig kan onze gemeente een robuuste begroting presenteren. Dat is nodig in deze onzekere tijden waarin één ding zeker is en dat is dat we als gemeente meer kosten gaan maken dan we nu verwachten. De kosten stijgen voor iedereen, verenigingen en buurthuizen zien de energierekeningen stijgen en we zien een aantal grote investeringen op ons afkomen die noodzakelijk zijn. Voorbeeld hiervan is het wegwerken van achterstallig onderhoud aan scholen en dorpshuizen.

Verder besteden we aandacht aan de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Wij als fractie vinden dat onze gemeente er alles aan moet doen om te helpen het opvangprobleem het hoofd te bieden. De gemeente werkt goed samen met andere gemeente in de veiligheidsregio Utrecht. Daar worden heel veel opvangplekken gerealiseerd. Toch blijven wij dit kritisch volgen om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen onze eigen gemeente.

Op 14 november hebben we in Escape Mijdrecht (Dorpsstraat 37A) om 19.00 uur een open tafel waarbij iedereen welkom is die graag meer wil weten over wat er speelt in onze gemeente of als je wat wilt inbrengen. Zet hem alvast in je agenda.

Met vriendelijke groet,
Joanne Freeve
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen