Provinciale verkiezingen voor de deur

Op 15 maart kan er worden gestemd. Reden voor Joanne Freeve om Marianne de Widt, D66-lijsttrekker Provinciale Staten, een aantal vragen voor te leggen. Wat drijft Marianne en welke provinciale thema’s raken De Ronde Venen?

Marianne de Widt, D66-lijsttrekker Provinciale Staten

Marianne de Widt

Marianne de Widt - Beeld: D66 Midden-Nederland

Wat doet een statenlid?

Marianne, je bent verkiesbaar voor de provinciale staten, wat doet een statenlid eigenlijk?
Een Statenlid kun je vergelijken met een gemeenteraadslid. Je bent gekozen volksvertegenwoordiger, maar dan voor de hele provincie. Net als een gemeenteraad het hoogste orgaan is voor een gemeente, zijn Provinciale Staten dat voor de provincie. De grootste verantwoordelijkheid is het vaststellen van de begroting: waar moet het geld aan besteed worden. Je werkt samen in een fractie, en daarbinnen heb je elk je eigen portefeuille. Ieder heeft dan een eigen aandachtsgebied binnen de provinciale taken. Dat gaat om mobiliteit (openbaar vervoer, provinciale wegen en langeafstandsfietspaden), ruimtelijke ontwikkeling (wat komt waar: wonen, werken, wegen, energievoorzieningen), natuur, landbouw, bodem, water. De provincie richt zich in hoofdzaak op ruimtelijke onderwerpen, in tegenstelling tot een gemeente waar ook veel maatschappelijke en sociale taken zijn ondergebracht.

Drijfveren Marianne

Wie ben jij en wat drijft je om je weer verkiesbaar te stellen als statenlid voor D66?
Ik ben een jaar of 30 ambtenaar geweest (bij de gemeente Arnhem). En in die rol heb ik de overheid vanaf de andere kant zien functioneren. Op een gegeven moment bedacht ik dat ik meer wilde met mijn eigen politieke mening. Dat werd een plek als statenlid voor D66, sinds de vorige statenverkiezingen, vanaf 2019 dus. Inmiddels heb ik mijn baan ‘aan de wilgen gehangen’, omdat ik het werk als statenlid zo interessant vind dat ik daar meer tijd voor wilde hebben. Van het een kwam het ander. Vorig jaar zo ongeveer om deze tijd kwam de oproep voor een nieuwe lijsttrekker.
Over mezelf kan ik verder nog vertellen dat ik dit jaar 40 jaar in de stad Utrecht woon. In mijn vrije tijd kom ik heel erg graag buiten: aan het werk in mijn tuin, wandelen of fietsen in Utrecht of wat verderop in Europa.

Aandacht voor De Ronde Venen

Hier in De Ronde Venen wordt wel eens gevoeld dat de provincie vooral gericht is op de stad, herken je dat?
Jazeker, dat hoor ik vaker. En ik kan het goed begrijpen, omdat er inderdaad veel aandacht is voor ruimtelijke ontwikkelingen die vanuit de steden komen. Dat is ook eigenlijk niet zo gek, want alleen al in de stad Utrecht woont nu eenmaal ruim een derde van de inwoners van de provincie. Maar dat gevoel moet ik toch een beetje corrigeren. Heel veel aandacht van de provincie gaat namelijk juist naar alles buiten de bebouwde kernen: daar liggen de provinciale wegen, landbouw en natuur. In 2022 is bijvoorbeeld in samenwerking met bewoners en de gemeenten een plan voor verbetering van de N201 gemaakt. Over landbouw en natuur is juist nu zoveel te doen. De provincie heeft als opgave om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te laten dalen tot afgesproken doelen bereikt zijn. De provincie realiseert bijvoorbeeld de Botshol, een van de bijzondere natuurgebieden waar op Europees niveau afspraken over zijn. En samen met de gemeente De Ronde Venen werkt de provincie aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen: hoe krijgen recreatie, natuur en het cultureel erfgoed van de legakkers allemaal een houdbare plek in het gebied.

Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer is voor veel inwoners van de Ronde Venen een frustratie. Bussen rijden niet of hebben geen goede aansluiting op de trein. Wat kan jij als statenlid daaraan doen?
Provinciale Staten beslissen over de buslijnen: waar en met welke frequentie moeten er bussen rijden. Dus daar heeft een statenlid invloed op. De dienstregeling wordt wel door de exploitant van de buslijn bepaald. Of een lijn rendabel kan zijn is dan belangrijk. Vervolgens is het een kwestie van afspraken maken. Soms moet er geld bij, maar er is natuurlijk niet ongelimiteerd geld, dus dan moet er afgewogen worden en dat is dan over de hele provincie: best een klus!

Speerpunt Marianne

Waar wil jij je voor inzetten als je weer verkozen wordt?
Ik wil in de nieuwe periode heel graag verder met de progressieve lijn die door de coalitie in deze periode is ingezet. In de provinciale Omgevingsvisie zijn lijnen uitgezet voor hoe de provincie er de komende decennia uit moet gaan zien. Dat wil ik heel graag verder invullen. De schaarse ruimte goed benutten. Zorgen dat er ruimte is voor wonen én werken, voor verkeer én energie, voor natuur én landbouw. Als we het slim doen, dan blijft Utrecht een fantastische, afwisselende en aantrekkelijke provincie.