Zes raadsvoorstellen op raadsagenda 13 oktober

De gemeenteraad neemt op donderdag 13 oktober een beslissing over zes inhoudelijke raadsvoorstellen. Vier daarvan staan als bespreekstuk op de agenda, twee als hamerstuk. De besluitvormende raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Ook kunt u de vergadering live volgen via het televisiekanaal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom. De vergaderstukken zijn overigens binnenkort op deze webpagina van de raad te vinden. 

Bij het nemen van besluiten maakt de gemeenteraad onderscheid tussen een ‘hamerstuk’ en een ‘bespreekstuk’. Hamerstuk wil zeggen dat er over dit voorstel naar verwachting niet wordt gedebatteerd en dat het voorstel (unaniem) wordt aangenomen. Tijdens het raadsforum van donderdag 29 september  besloten de raadsleden samen dat de vaststelling van twee bestemmingsplannen als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering komt. Het gaat om de plannen voor de Arnhemsestraat 50 en de Ambachtstraat 43-45 in Brummen.

Bespreken voor besluitvorming

Over de vier overige raadsvoorstellen die tijdens het forum van 29 september aan bod kwamen, willen de raadsleden in ieder geval nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Dit geldt voor het bestemmingsplan voor het perceel ‘Achter Eerbeekseweg 8’ in Eerbeek (bij de gemeentegrens met Laag Soeren) en het plan voor de bestemming van diverse bos-, natuur en waterbestemmingen. Ook neemt de raad op 13 oktober een besluit over het voorstel om een aantal percelen te onttrekken aan de openbaarheid. Het gaat daarbij onder andere om de Burgemeester Dekkerstraat en de Arnhemstraat 50 in Brummen en De Wasacker in Eerbeek. Ook over de derde begrotingswijzing van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland wordt eerst gesproken voordat de raad die avond een besluit erover neemt.