Woondeal Stedendriehoek: inzet op betaalbare woningen

Minstens 70% van alle tot 2030 te bouwen woningen in de Regio Stedendriehoek moet betaalbaar zijn. Dat spreken de gemeente Brummen en de andere gemeenten in Regio Stedendriehoek af in de woondeal. Op 8 maart was de ondertekening, Ingrid Timmer (wethouder D66) zette namens de gemeente haar handtekening. Ook minister Hugo de Jonge en gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Kerris zetten hun handtekening onder de woondeal. 

”Ik mocht namens de Stedendriehoek in gesprek Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris over betaalbaar wonen. Mijn boodschap is helder. Dat we echt gaan bouwen voor mensen die deze woningen hard nodig hebben.”

Ingrid Timmer – wethouder (D66) gemeente Brummen

Woondeal

In totaal is de afspraak dat er in de gemeenten van de regio Stedendriehoek de komende jaren 17.000 woningen bij komen. Gemeente Apeldoorn neemt met 8.800 woningen de helft van de woningbouw in de regio voor haar rekening, waarvan 6.700 betaalbare woningen. Voor de gemeente Brummen is afgesproken dat er nog zo’n 1.050 woningen bij komen tot en met 2030. Ook Brummen zet in op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. 

Bouwgrond en randvoorwaarden

Geschikte bouwgrond is schaars, ook in Regio Stedendriehoek. Uitgangspunt is de groene ruimte zoveel mogelijk te behouden. Daarom kiezen de gemeenten vooral voor bouwlocaties in of bij de bestaande bebouwde omgeving. Andere aandachtspunten zijn stikstofruimte, financiële bijdragen in projecten en extra capaciteit voor de uitvoering. De regio gaat hierover in gesprek met Rijk en provincie. Omdat Brummen niet voldoende woningbouwlocaties heeft voor de toekomst, voert de gemeente een actiever grondbeleid. Zo hebben burgemeester en wethouders op 14 februari op drie locaties het voorkeursrecht (Wvg) gevestigd. Hiermee krijgt de gemeente het eerste recht van aankoop als de eigenaar de grond wil verkopen.

Beeld: Regio Stedendriehoek