Wanneer vergadert de gemeenteraad in 2023? 

Op deze speciale raadspagina kunt u zien wanneer de gemeenteraad van Brummen in dit nieuwe jaar 2023 bijeen komt. In het vergaderschema voor het gehele jaar 2023 zijn niet alleen de maandelijkse besluitvormende vergaderingen opgenomen, maar ook de data van forumbijeenkomsten en andere raadsbijeenkomsten. Alle vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en u bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. 

De gemeenteraad heeft zijn vergaderschema in september 2022 vastgesteld. In hoofdlijnen is dit schema vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Dus gebaseerd op maandelijks een avond met één of meerdere forumvergaderingen en een afzonderlijke avond voor de besluitvormende raadsvergadering. Ook zijn er enkele facultatieve vergaderdata opgenomen voor bijeenkomsten waarvan het onderwerp en opzet op een later moment kan worden bepaald. Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2023 de donderdagavond hét belangrijkste vergadermoment is van de Brummense gemeenteraad. 

Ook tv-uitzending van een raadsforum 

Onder andere via de gemeentelijke website, de gemeentelijke sociale mediakanalen, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis wordt u tijdig geïnformeerd over de agenda’s van de raadsbijeenkomsten en de exacte vergaderlocatie. Overigens worden vanaf dit jaar niet alleen de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering live via de lokale omroep uitgezonden. Dit geldt vanaf nu ook voor het forum dat plaatsvindt in de raadszaal. Op deze manier probeert de gemeenteraad de politiek nog dichter bij de inwoners te brengen.

Meepraten 

De maandelijkse forumbijeenkomsten zijn overigens hét moment voor inwoners om hun mening te geven of een vraag aan de gemeenteraad te stellen. Hierbij kan het gaan om een onderwerp dat op de agenda van een forum staat, maar het mag ook over een kwestie gaan dat niet staat geagendeerd. Wilt u over een onderwerp meepraten? Geef dit dan tijdig door aan de griffie van de raad.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad. Dit kan via telefoonnummer (06) 40 81 47 28 of het e-mailadres [email protected]

Beeld: Gemeente Brummen