Tussenstand

De eerste helft zit erop. In maart 2022 begonnen we vol goede moed om de plannen uit ons verkiezingsprogramma in de praktijk waar te maken. Nu na twee jaar zijn we op de helft van de periode en is het een mooi moment om terug te kijken én weer vooruit te kijken.

D66 was trots dat in de vorige periode de financiën op orde waren gebracht. We hebben de afgelopen twee jaar vol energie doorgebouwd aan de financiële robuustheid met een motie om inzichtelijk te maken waar we als raad financiële ruimte hebben voor keuzes. 

Afgelopen maand werd duidelijk dat van de 64 miljoen aan uitgaven, we slechts invloed hebben op 31%. Deze ruim 20 miljoen besteden we nu voor het grootste deel aan het sociaal domein (46%) en de fysieke leefomgeving (39%).
Bedrijfsvoering (10%) en bestuur (4%) maken een veel kleiner deel uit van de uitgaven.
Belangrijke cijfers omdat we bij gelijkblijvend landelijk beleid in 2026 3 miljoen minder inkomsten vanuit het Rijk krijgen. Kunnen we dit opvangen? Moeten we bezuinigen?

De afdeling financiën heeft een gedegen onderzoek gedaan waarbij onze begrotingen van de afgelopen jaren vergeleken zijn met die van vier vergelijkbare gemeenten. Wat bleek? We zaten ruimer in de bedragen op de begroting dan de andere vier. Uit het vergelijk van de jaarrekeningen bleek echter dat we ongeveer net zoveel hadden uitgegeven als de andere vier. Brummen houdt dus structureel geld over aan het einde van het jaar. 

Het college heeft twee scenario’s aan ons als raad voorgelegd om het ‘gat’ van 2026 op te vangen. De eerste is het scherper begroten zodat de daadwerkelijke uitgaven dichter bij de begrote bedragen zitten. Het tweede scenario is bezuinigen op onze uitgaven. 
D66 is tevreden met de uitwerking van onze motie. Nu is duidelijk welke keuzes we kunnen maken. Beter scherper begroten dan bijvoorbeeld te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Juist de afgelopen jaren hebben we een enorme inhaalslag moeten leveren om dit onderhoud weer op peil te brengen. 
Vol goede moed gaan we verder met de tweede helft, want Brummen moet vooruit en vraagt om meer: om goede en voldoende huizen, om van klimaatverandering serieus werk te maken en om de zorg te bieden die nodig is.

Daniëlla Magermans
Fractievoorzitter D66 Brummen – Eerbeek

Daniëlla Magermans Beeld: Fotostudio Lifefime