Voorwoord februari 2024

In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar delen onze fractie en wethouder de laatste ontwikkelingen in de Brummense politiek met u. Een heel belangrijke en ook onverwachte recente ontwikkeling zal u niet zijn ontgaan, het vertrek van onze burgemeester Alex van Hedel. Bijna 10 jaar was hij onze burgemeester. Als burger heb je niet vaak direct met de burgemeester te maken, is mijn ervaring althans, tenzij zich heel bijzondere, blijde of juist zeer verdrietige gebeurtenissen voordoen. Daarom was het zo interessant om de beide gelegenheden van afscheid te kunnen bijwonen die voor Alex van Hedel waren georganiseerd; de speciale raadsvergadering op woensdag 21 februari en, een dag later, het afscheid met de inwoners van Brummen. Ik vond het een mooie balans van positieve en soms kritische reflecties op 10 jaar Alex van Hedel in de rol van burgemeester én op Brummen zelf. Het eindigde donderdagavond in een spetterende afscheidsshow van de PretBand, die moet tot in het Arnhemse Provinciehuis te horen zijn geweest! Vanaf deze plaats bedank ik Alex van Hedel namens onze D66 afdeling voor zijn enorme inzet voor onze gemeente en wens hem het allerbeste toe!

Maandag 26 februari werd een ander gezicht van de overheid in het volle licht gezet, door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. “Levens van mensen vermorzeld, parlement en kabinet hebben gefaald, het kan morgen weer gebeuren” las ik in de krant.  “De overheid is zich op gaan stellen als tegenstander van burgers”, aldus commissievoorzitter Michiel van Nispen (SP). En ik kan nog vele regels lang doorgaan met een litanie met zulke citaten.
Wat betekent het voor ons, D66 Brummen? Betekent het iets voor ons, voor onze politieke doelen en idealen, voor  onze opstelling en houding in de raad, in het college en in de Brummense gemeenschap? Ik denk het wel. Niet omdat wij als D66 hier dingen fout doen, maar omdat de roep om meer betrokkenheid bij en minder afstand tot de burger niet vaak genoeg ter harte genomen kan worden. Zoals er de “volgende generaties-vraag” is – over de consequenties van beleid voor de komende  generaties – zo moeten we ons ook de vraag blijven stellen wat de tweede en derde termijn-effecten van beleid zijn, met name de gevolgen voor “de zachte stemmen”. Leest u de toespraak van Hans Vijlbrief, Luisteren naar de zachte stem (https://d66.nl/nieuws/luisteren-naar-de-zachte-stem/), gehouden op het D66 congres vorig jaar oktober in Apeldoorn, er nog eens op na. 

Inmiddels is de waarnemend burgemeester van Brummen benoemd, Geert van Rumund. Hij heeft  onder andere de toekomstvisie voor de gemeente en de versterking van de ambtelijke organisatie hoog op de prioriteitenlijst staan. Ik hoop dat hij en het Brummense bestuur daarbij blijven luisteren naar wat de Zachte stem te vertellen heeft. Aan onze fractie zal het niet liggen.
 
Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Op dinsdag 19 maart, om 19:30 u, in het gemeentehuis te Brummen houden we onze Voorjaars Afdelingsvergadering. Dat is precies 10 jaar nadat Harold Raben en Jet Berends van Loenen D66 weer in de Brummense gemeenteraad terugbrachten.
De volledige agenda ontvangt u binnenkort. Belangrijk agendapunt zal zijn hoe wij ons als D66 afdeling kunnen organiseren om onze voelsprieten in de Brummense gemeenschap zo goed mogelijk te laten werken. 

Met democratische groet,

Rolf Schinkel,
voorzitter afdeling D66 Brummen

Rolf Schinkel - Beeld: Fotostudio Lifefime