Vier voorstellen op agenda forum 11 mei

Vier inhoudelijke voorstellen komen aan bod bij het raadsforum op donderdagavond 11 mei. Gelet op dit overzichtelijke aantal voorstellen, heeft de raad besloten één gecombineerd forum te houden. Deze vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis en begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Maar de bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom/RTV 794. De agenda’s met de achterliggende stukken van het forum kunt u lezen op deze speciale pagina van de gemeenteraad.

Het raadsforum is de voorbereidende bijeenkomst voor de besluitvormende vergadering van de raad twee weken later. Het forum is ook bij uitstek bedoeld om informatie uit te wisselen en vagen te stellen. Ook inwoners hebben de gelegenheid mee te praten over de voorstellen. Maar ook kunnen zij over een onderwerp inspreken dat niet op de agenda van het forum staat. Inwoner die willen meepraten tijdens het forum kunnen dit vooraf doorgeven aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres [email protected] of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Inhoudelijke voorstellen 

Op de agenda staan twee voorstellen om een bestemmingsplan vast te stellen. Het gaat daarbij om de voormalige ‘Spar-locatie aan de Kampweg 46 in Brummen en om het gebied rondom de Stuijvenburchstraat en De Wasacker. Daarnaast buigen de raadsleden zich over een voorstel om (geen) zienswijzen in te dienen over de meerjarenbegroting van de organisatie PlusOV. PlusOV is de regionale vervoerscentrale van 9 gemeenten in onze regio, waaronder Brummen. Het vierde en laatste concrete raadsvoorstel is de jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst OVIJ. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel voert milieutaken uit in opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de provincie Gelderland.

Beeld: D66 Brummen