Vaccinatiegraad in de gemeente Brummen

Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland  sterk aan het dalen is sinds 2020. Vanuit verschillende bronnen wordt duidelijk dat ook in de gemeente Brummen de vaccinatiegraad flink daalt  (1). Een hoge vaccinatiegraad is essentieel voor het tegengaan van de verspreiding van ernstige infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio. De huidige mazelenuitbraak in Eindhoven laat zien dat gemeenten samen met de Rijksoverheid moeten ingrijpen om meerdere uitbraken te voorkomen. Voor onze fractie reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Daarnaast heeft de Stentor aandacht besteed d.m.v. een artikel aan onze vragen.

Recente statistieken hebben aangetoond dat het aantal baby’s in Brummen dat de eerste inenting tegen mazelen heeft gehad, is gedaald. Ook is het aantal 10-jarigen dat een tweede keer is ingeënt, in dezelfde periode gedaald. Van alle 2-jarigen in Brummen is het afgelopen jaar 84,4 procent gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR), terwijl dat tien jaar geleden nog 99,4 procent was. Bij 10-jarigen, wanneer de tweede BMR-prik wordt gegeven, ligt dit percentage op 89,6 procent, tegenover 95,9 procent tien jaar geleden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig om te beschermen tegen een uitbraak.

De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

Is het college bekend met en kan men een reactie geven over de problematische daling van de vaccinatiegraad in de gemeente Brummen?

Deelt het college de mening dat de dalende vaccinatiegraad een problematische ontwikkeling is en dat het noodzakelijk is de minimale vaccinatiegraad van 90% te waarborgen? 

Kan het college bekend maken wat de huidige vaccinatiegraad is in onze eigen gemeente?

Indien de vaccinatiegraad daalt in onze gemeente kan het college aangeven of zich dit specifiek voordoet bij bepaalde doelgroepen of plekken?

Kan het college toelichten wat de huidige status is van het aantal beschikbare consultatiebureaus en laagdrempelige plekken om te vaccineren, in en buiten de gemeente Brummen?

Heeft het college in het verleden acties ondernomen om de vaccinatiegraad binnen onze gemeente op peil te houden en zo ja, kunt u deze toelichten? 

Indien het college geen acties heeft ondernomen kan men uitleggen waarom dit niet is gebeurd?

Deelt het college de mening dat het essentieel is om de voorlichting over vaccinaties te intensiveren en te faciliteren binnen de gemeente Brummen en specifiek afgestemd op de verschillende doelgroepen?
 
Wat vindt het college van de mogelijke oplossing dat de GGD voorlichting betreffende vaccineren faciliteert op kinderdagverblijven, specifiek voor ouders van kinderen tot 1 jaar?

Wat vindt het college van de oplossing om ongevaccineerde kinderen te weigeren bij het kinderdagverblijf, aangezien de veiligheid van alle kinderen anders niet te garanderen is? 

In hoeverre bereidt het college zich voor op eventuele lokale uitbraken van infectieziekten als gevolg van deze dalende vaccinatiegraad?

Beeld: D66 Brummen