Schriftelijke vragen – Inzameling luiers

In een nieuwsbericht van 4 maart jl. op omroep Gelderland staat dat het steeds normaler is om poepluiers te recyclen. De jaarlijks berg aan vieze luiers in ons land bedraagt zo’n 200.000 ton. Nog
eens een zelfde hoeveelheid komt van ziekenhuizen en zorgcentra.

Voor al die vieze luiers is veelal maar één bestemming: de verbrandingsoven. Bij afvalverwerker ARN in Weurt staat de enige
recyclinginstallatie van Nederland die luiers kan verwerken. Voor onze fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen:

1. is het college bekend met de mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal te recyclen?
2. Is het mogelijk om als Brummen mee te doen met het recyclen van luiers en
incontinentiemateriaal? Zo ja, wat is hiervoor nodig? Zo nee, wat kan het college doen om dit
wel mogelijk te maken?
3. Hoeveel instanties zouden in aanmerking komen om mee te doen aan het recyclen? Denk
aan kinderdagverblijven, verzorgingshuizen etc.
4. Hoeveel inwoners van 0 tot 2 jaar zijn er in Brummen?

Het college heeft nu enkele weken om onze vragen te beantwoorden. Op een later moment zullen we dit artikel aanvullen met de beantwoording en onze zienswijze daarop.

Beeld: D66