Raad presenteert actuele LTA

Langzaam nadert het eind van dit jaar. Er staan nog enkele vergaderingen in het vergaderschema van de Brummense raad in 2022. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen. Om die reden is in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) ontwikkeld. Afgelopen week is er weer een nieuwe actuele versie van de LTA beschikbaar gekomen, ook het jaar 2023 is opgenomen.

De LTA richt zich op de planning van december, maar bovenal op het jaar 2023. De Lange Termijn Agenda moet de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen.

Gemeentehuis Brummen Beeld: D66