Raad neemt besluiten op 15 september

In de maand september neemt de gemeenteraad op 2 momenten besluiten. Zo werden er afgelopen donderdagavond 1 september al enkele besluiten door de gemeenteraad genomen, onder andere over het vergaderschema 2023. Dit gebeurde direct aansluitend aan het gecombineerde raadsforum. De tweede besluitvormende raadsvergadering in september is op donderdagavond 15 september. Dan staan er nog 2 raadsvoorstellen op de agenda. Ook deze raadsvergadering is openbaar. Ook kunt u het thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

Het onderwerp dat tijdens het raadsforum van 1 september aan bod kwam en waarover de raadsleden nog met elkaar in debat willen gaan voordat zij hierover een besluit nemen betreft een bestemmingsplan. Het gaat om het actualiseren van het bestemmingsplan voor fase 2 van de nieuwe woonwijk Elzenbos. Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 15 september staat is een voorstel om een raadslid te benoemen in de werkgeverscommissie. Deze werkgeverscommissie stuurt de medewerkers van de raad, de griffie, aan. De raad stelt voor om PvdA-raadslid Van Enck-Hulleman als lid van deze commissie aan te wijzen. 

Vergaderstukken 

Naast deze twee concrete raadsvoorstellen kent de agenda nog enkele vaste agendapunten, waaronder ook de vragenronde. Raadsleden kunnen dan een korte inhoudelijke vraag stellen aan de aanwezige wethouders. De vergaderstukken voor de vergadering van 15 september zijn hier te raadplegen en downloaden.