Agenda laatste raadsvergadering voor zomerreces: 23 juni

Voordat het bestuurlijke zomerreces start, buigt de Brummense gemeenteraad zich op donderdagavond 23 juni nog over vier concrete raadsvoorstellen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Iedereen is van harte welkom deze openbare raadsvergadering bij te wonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom. 

De agenda en alle vergaderstukken zijn binnenkort te raadplegen op de website van de gemeenteraad. Deze is te vinden via www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Verder kunt u hiervoor ook terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Bespreekstukken

Een belangrijk onderwerp waarover de raadsleden een besluit moeten nemen zijn de gemeentelijke jaarstukken over 2021. Het college heeft in beeld gebracht hoe het begrotingsjaar 2021 is verlopen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Dit onderwerp staat als bespreekstuk op de agenda van 23 juni. Dat betekent dat de raad er zeker over zal debatteren, voordat er een besluit wordt genomen. Dit geldt ook voor een ander raadsvoorstel, namelijk de voorgestelde bestemmingsplanwijziging voor het perceel Meidoornlaan 18a en 18b in het dorp Brummen. Dit plan moet een woonzorgvoorziening met 20 plaatsen voor dementerenden mogelijk maken.

Hamerstukken

Twee voorstellen staan als hamerstuk op de agenda. Dit betekent dat de raad hierover vermoedelijk een besluit gaat nemen zonder hierover een debat te voeren. Dit omdat alle fracties in de raad voldoende informatie hebben en deze voorstellen ondersteunen. Het gaat dan om de jaarstukken 2021 van de Regio Stedendriehoek, een samenwerkingsorganisatie waarvan Brummen deel uit maakt. Dat voorstel bevat eveneens ook de conceptbegroting 2023 van dit samenwerkingsverband. Het andere raadsvoorstel is de wijziging van de verordening voor de Maatschappelijke Adviesraad (MAR), een belangrijke adviesorgaan van de gemeente. Met deze verandering voldoet de verordening weer aan recente wetgeving en de lokale uitvoeringspraktijk.  
Naast de vier inhoudelijke voorstellen bevat de agenda nog twee standaard agendapunten: de vragenronde voor raadsleden en de lijst van ingekomen stukken.