Een vergezicht in het verschiet

Op 16 juni jongstleden behandelde de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2026. Tijdens deze vergadering werd unaniem besloten om de Perspectiefnota 2023-2026 als uitgangspunt te hanteren bij het verder opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. Diverse wensen die door de zes fracties zijn ingebracht gaat het college in de komende maanden bestuderen. In september presenteert het college dan een concept-begroting waarin duidelijk wordt of en hoe de wensen zijn verwerkt.

Daniëlla Magermans sprak namens de fractie van D66 als woordvoerder financiën de volgende tekst uit tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2023-2026. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter,

De perspectiefnota. Het uitgangspunt voor de begroting van 2023 die in het najaar zal worden besproken en vastgesteld. Normaal gesproken een moment om als woordvoerder een perspectief of vergezicht te schetsen. Dit jaar ligt dat iets anders omdat D66 samen met de coalitiepartners in het akkoord: Vertrouwen, verbinden, versterken een gezamenlijk perspectief heeft geschetst.
In mijn bijdrage wil ik mij richten op de punten uit dit vergezicht waar wij als D66 extra aandacht aan zullen geven: bestuurskracht, sociaal domein, wonen, klimaat en onderwijs.

De bestuurskracht

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om Brummen weer financieel gezond te krijgen. Dat is gelukt door eerst de basis op orde te brengen. Samenwerking, vertrouwen én investeren in een krachtiger bestuur hebben een positieve financiële uitgangspositie voor de komende jaren gelegd.

Daar kunnen we op verder bouwen, daar willen we op verder bouwen. Verder bouwen aan de bestuurskracht, waarbij we nadrukkelijk ook naar onszelf moeten kijken als raad. Ook wij hebben een opdracht als raad onder andere benoemd in het ontwikkelspoor Politiek-bestuurlijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het versterken van onze zichtbaarheid in de regio.

Het sociaal domein

Verder bouwen aan passende zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. De implementatie van de bouwstenen uit het ontwikkelplan heeft als doel dat wij als gemeente de zorg die nodig is ook kunnen blijven bieden. Ons accent zal liggen op preventie en positieve gezondheid. Voorkomen, dan wel vroegtijdig ondersteuning bieden, heeft altijd de voorkeur ten opzichte van zwaardere zorg inzetten.

Als derde punt noem ik wonen
Wij willen verder bouwen aan voldoende woningen, betaalbare woningen, duurzame woningen. Voor jongeren, voor starters, jonge gezinnen en voor senioren. D66 ziet daarbij ook ruimte voor innovatieve woonprojecten zoals erfdelen, collectief wonen en flexwonen. D66 wil dat Brummen een plek is waar je wil blijven wonen, of naar terug wil én kan komen.

Het klimaat
D66 wil verder gaan met het opvangen van de klimaatverandering. Met het lokale programma Klimaat en Duurzaamheid en met de gebiedsontwikkeling van Waardevol Brummen ligt er een goede basis. Persoonlijk ben ik erg blij met het streven naar een drinkbare IJssel in 2051. Als fervent  buitenzwemmer kan ik de kwaliteit van oppervlakte water zeer waarderen.

Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst en juist met onderwijs versterken we de kansen voor de jongeren om het beste uit zichzelf te halen. Wij zetten in op een rijke schooldag waarin kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur, bibliotheek en jeugd met elkaar verbonden zijn. Wij willen alle kinderen in Brummen een goede start geven. Met het streven dat Geen kind Brummen uit hoeft!

Voorzitter, ik ga afronden.

Het gezamenlijke perspectief uit het coalitieakkoord is een vergezicht en zoals het gaat met dingen die ver zijn: als je dichterbij komt worden ze groter en duidelijker. Vandaag hebben we weer een stap dichterbij gezet, en heeft iedere fractie accenten kunnen aanbrengen richting de begroting in het najaar.
Wij hebben er ongelooflijk veel zin in om samen verder te gaan. En ook al is mijn fractie vandaag op halve kracht wij zullen er voor de volle 100% voor gaan! 
Beeld: D66 Brummen