Inbreng D66 bij het coalitieakkoord ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’

De coalitiepartners Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 hebben op 18 mei hun coalitieakkoord
2022-2026 met de titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’ gepresenteerd en officieel aangeboden aan
de gemeenteraad. Fractievoorzitter van D66 Merijn van As sprak de volgende tekst uit tijdens de bespreking van onder andere het coalitieakkoord op 30 mei 2021 in de gemeenteraad. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter,

We staan hier met een mooi coalitieakkoord.
Vanavond dient D66, samen met Lokaal Belang, de Partij van de Arbeid en Groenlinks dit initiatiefvoorstel in.
Dit alles naar aanleiding van het behaalde akkoord ´Vertrouwen, Verbinden. Versterken´, de titel van het coalitieakkoord.
D66 kijkt terug op een intensief en positief proces met een mooi resultaat.

Wij realiseren ons dat verschillende onderwerpen zoals bestuurskracht, sociaal domein, wonen, klimaat en onderwijs veel aandacht nodig zullen hebben.

Vanuit de fractie van D66 zou ik hier kort iets over willen zeggen.
Allereerst onze bestuurskracht, waaraan we blijven werken met als doel beter in positie te komen. Een van de accenten gaat voor D66 hierbij vooral naar de versterking van onze zichtbaarheid in de regio. Juist in deze krappe arbeidsmarkt ziet D66 de noodzaak om strategisch sterker te worden en is het van belang om regionaal daar waar we elkaar kunnen versterken en samen kunnen gaan werken dit ook te doen.

In het sociaal domein blijven we zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. De implementatie van de bouwstenen zal verder worden doorgezet.
Juist om te zorgen dat wij als gemeente de zorg die nodig is ook kunnen blijven bieden. Ons accent zal liggen op preventie en positieve gezondheid. Voorkomen, dan wel vroegtijdig ondersteuning bieden, heeft altijd de voorkeur ten opzichte van zwaardere zorg inzetten.

Als het gaat om wonen, zijn we blij met dat er bij de woningbouwopgave een sterker accent op betaalbare koop en huur zal liggen. Ook komt er duidelijkheid over de invulling van het Burgersterrein, waarbij we binnen de samenwerkingsafspraken met de provincie ook woningbouw willen realiseren en ruimte willen bieden voor vestiging of uitbreiding van lokale ondernemers.
Een belangrijke ontwikkeling voor Eerbeek.
 
D66 daagt het college ook uit om open te staan en actief in te zetten op innovatieve woonvormen zoals erfdelen, collectief wonen en flexwonen. D66 wil dat Brummen een plek is waar je wilt blijven, of naar terug wilt komen.

Voorzitter,
 
Het zal u wellicht niet verbazen dat D66 blij is met onderwijs in haar portefeuille. Wij zetten in op een rijke schooldag waarin kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur, bibliotheek en jeugd met elkaar verbonden zijn. Wij willen alle kinderen in Brummen een goede start geven en blijvend stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Met het streven dat Geen kind brummen uit hoeft!
 
D66 wil dat de gemeente vertrouwen uitstraalt. Een overkoepelend
thema zal zijn vertrouwen. Vertrouwen krijgen door je afspraken na te komen en plannen uit te voeren. Maar ook vertrouwen geven aan onze inwoners wanneer zij zelf met plannen komen door mee te denken en eventuele belemmeringen weg te halen.
Een belangrijk onderdeel hiervan zal dan ook zijn het verstrekken van de participatie samen en met onze inwoners en ook vertrouwen juist op hun kennis en kunden. We willen dan ook graag met inwoners, raad en college onderzoeken welke mogelijkheden zoals bijvoorbeeld burgerrdaen passen bij onze inwoners en bij ons!

Tot slot benadruk ik nogmaals dat het akkoord is opgebouwd op hoofdlijnen met per beleidsterrein een aantal accenten, geen dichtgetimmerd akkoord dus. Er is ruimte voor samenwerking en inbreng van anderen. Samen met onze mede-raadsleden, met onze inwoners, ondernemers, organisaties, regiogemeenten en de provincie zullen we de schouders er onder moeten blijven zetten. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in en zullen er voor een volle 100% samen voor gaan!

Merijn van As (Fractievoorzitter D66) - Beeld: Rtv Veluwezoom