Gemeenteraad vraagt aandacht voor financiële hulp

Het sluitstuk van de korte raadsvergadering gisteravond (donderdagavond 1 september) was een bijzondere. Unaniem gaf de gemeenteraad het college opdracht om te onderzoeken hoeveel huishoudens momenteel in de financiële problemen zitten of dat dreigen te komen. Zo snel als mogelijk wil de raad dit overzicht ontvangen en liefst voorzien van eventuele maatregelen. Dit om als gemeente inwoners adequaat te kunnen ondersteunen. Bij monde van wethouder Van Klinken liet het college weten direct met de uitvoering van deze motie te starten. “Ik zal er alles aan doen om te proberen u nog eind deze maand deze inventarisatie voor te leggen,” aldus wethouder Van Klinken.

De raadvergadering van 1 september was bedoeld om eventuele raadsvoorstellen uit het gecombineerde forum van die avond direct als hamerstuk vast te stellen. Het inhoudelijke raadsvoorstel dat hiervoor in aanmerking zou komen, werd echter door de raad geagendeerd voor de reguliere besluitvormende raadsvergadering van 15 september. Dit omdat de raadsleden nog aanvullende informatie van het college ontvangen en ook over dit voorstel willen debatteren voordat een besluit wordt genomen. Het gaat om het actualiseren van het bestemmingsplan voor fase 2 van het woningbouwproject Elzenbos in Brummen. 

Besluiten

De besluitvormende raadsvergadering werd aangegrepen om de heer Erik Muller (GroenLinks) en Karel Ledeboer (PvdA) te beëdigen als steunfractielid. Ook stelt de raad eensgezind het vergaderschema voor 2023 vast. Ook volgend jaar is donderdagavond de belangrijkste vergaderavond voor de gemeenteraad. Het vergaderschema is te lezen op de website van de raad.

Urgente motie

Het laatste agendapunt op de raadsagenda was dus een motie over een onderwerp dat aanvankelijk niet op de agenda stond. Leden van de gemeenteraad zien dat steeds meer gezinnen en inwoners door forse prijsstijgingen van bijvoorbeeld energielasten, in de financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag een maatregelenpakket, maar die gelden grotendeels vanaf 2023. De raad vindt het belangrijk om ook nu al inwoners die ondersteuning nodig hebben te helpen. Armoedebestrijding was al een speerpunt van de raad, maar is de afgelopen maanden alleen maar urgenter geworden. Reden om van het college actie te vragen.
Concreet vragen de zes raadsfracties het college om zo snel mogelijk een inventarisatie te presenteren van de behoefte aan financiële hulp in onze gemeente. Ook vraagt de raad het college om dit overzicht aan te vullen met mogelijke maatregelen om ook daadwerkelijk deze inwoners en huishoudens te kunnen ondersteunen. Wethouder Van Klinken liet weten dat het college deze motie ondersteunt en er voortvarend mee aan de slag gaat. Dit door onder andere informatie te verzamelen bij bijvoorbeeld het CBS (landelijk) maar ook bij lokale partners zoals het Steunpunt voor Geld en Administratie. Ook denk de wethouder dat een lokaal meldpunt kan helpen om goed inzicht te krijgen in de mate waarin dit probleem zich in de gemeente Brummen voordoet. 

D66 Brummen - Beeld: D66 Brummen