Reactie van Daniëlla Magermans op mogelijke komst van AZC in het dorp Brummen

Brummen heb ik de afgelopen vijf jaar leren kennen als een gemeente met hechte gemeenschappen in de verschillende kernen. Linksom of rechtsom zijn deze kernen met elkaar verbonden door historie, familiebanden en landschap.

Naast deze hechte basis delen de kernen ook de open houding naar nieuwe bewoners en mensen van buiten. Oprechte interesse in andere mensen. Voor mij voelde en voelt dit nog steeds als een warm bad.

Als nieuweling in de gemeente probeer ik mijn steentje bij te dragen aan deze warme gemeenschap. Met vrijwilligerswerk, burenhulp en sinds twee jaar in de gemeentepolitiek als raadslid.

Trots ben ik op onze gemeente dat wij in de Michaelshoeve statushouders op gaan vangen en dat er daarnaast gekeken wordt naar de mogelijkheid voor een asielzoekerscentrum op het bijbehorende terrein. We nemen zo als gemeenschap onze verantwoordelijkheid. In Nederland, in Europa en in de wereld.

Zijn er dan geen zorgen bij mij en andere Brummenaren? Zeker wel. Maar laten we die zorgen stuk voor stuk goed beluisteren en bekijken. Kunnen we zorgen wegnemen met maatregelen of een andere inrichting? Alle zorgen zijn serieus maar zijn ze ook allemaal reëel? Belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om de mogelijke problemen bloot te leggen en op te lossen.

De hechte verbondenheid in onze gemeenschap en open houding naar nieuwe mensen vormen een prima voedingsbodem voor een nieuwe ‘kern’ in onze gemeente. Laten we samen de mensen zonder thuis een nieuwe plek geven.

Daniëlla Magermans
Fractievoorzitter D66 Brummen – Eerbeek

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.