Extra raadsforum over tijdelijke woningen

De gemeenteraad heeft een extra forumvergadering gepland op woensdagavond 7 december. Reden is het recent aangekondigd collegebesluit om op korte termijn ongeveer 48 tijdelijke woningen te realiseren op een braakliggend terrein in Eerbeek. Het gaat om het oude niet meer in gebruik zijnde trainingsveld van deze sportaccommodatie. Het college vraagt de raad instemming om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Vanwege de urgentie van dit bouwplan, wordt er op 15 december een besluit van de raad gevraagd. Voor de raad reden om het raadsvoorstel eerst in een forum aan de orde te stellen. 

Het extra raadsforum op 7 december begint om 20.00 uur. Het is een openbare bijeenkomst, iedereen is dus van harte welkom om de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Forumvergaderingen worden niet live worden uitgezonden via de gemeentelijke website of de lokale omroep. Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering die wel via het televisiekanaal van de lokale omroep rechtstreeks wordt uitgezonden. Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Wel kunnen bezoekers meepraten over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. 

Voortvarendheid 

Met de bouw van de naar verwachting 48 tijdelijke woningen draagt de gemeente bij aan twee belangrijke opgaven. Allereerst bieden de woningen onderdak aan de ontheemden uit Oekraïne die tot april nog zijn gehuisvest in het ABK-huis. Maar ook kunnen de tijdelijke woningen helpen bij het tegengaan van het nijpende tekort aan woningen. Met name als het gaat om jongeren, starters of zogenoemde spoedzoekers. Een voorbeeld van die laatste groep zijn inwoners die vanwege een echtscheiding snel een tijdelijke woning nodig hebben. Met een voortvarende bouw van deze tijdelijke woningen kan volgens het college een passende woonprogramma worden gerealiseerd. Instemming voor het financiële onderdeel van dit plan is voor het college van belang om adequate vervolgstappen te kunnen zetten.

Meepraten? Dat kan!

De agenda met de bijhorende stukken van dit extra forum kunt u dinsdagmiddag 6 december raadplegen op deze speciale pagina van de gemeenteraad. Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres [email protected] of bel (0575) 56 85 96.