Extra raadsforum op 5 oktober in Eerbeek

In een al drukke vergadermaand oktober, komt de gemeenteraad volgende week woensdagavond 5 oktober voor een extra raadsforum bijeen. Op de agenda staan twee onderwerpen waarover de gemeenteraad wordt bijgepraat. Namelijk het provinciale inpassingsplan voor een logistiek centrum in Eerbeek en het proces van de koersnota Wegen. Het forum is zoals gebruikelijk openbaar. Het begint om 20.00 uur en vindt plaats in een vergaderzaal bij Bosque aan de Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. 

Aanleiding voor deze extra ingeplande vergadering is de toekomstige keus van de Provincie Gelderland voor een locatie voor een Logistiek Centrum in Eerbeek (afgekort het LCE). Hiervoor heeft de provincie een inpassingsplan in voorbereiding. Voordat de procedure wordt vervolgd, wordt de gemeenteraad hierover gehoord. Dit begint met een bijpraatsessie op dinsdagavond 5 oktober. In november komt het onderwerp inhoudelijk op de raadsagenda. Ook wordt de raad op woensdagavond 5 oktober geïnformeerd over het proces om te komen tot een Koersnota Wegen.  

Meepraten?

De agenda met de bijhorende stukken van dit forum zijn binnenkort te raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad. Als inwoner kunt u meepraten tijdens een forumvergadering. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres [email protected] en het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.