Eerste raadsfora in 2023 op donderdag 12 januari

Donderdagavond 12 januari 2023 is iedereen weer van harte welkom om de fora van de gemeenteraad bij te wonen. Het is de eerste officiële vergaderavond van de gemeenteraad in het nieuwe jaar. Gelet op de achtergrond van de voorstellen, is er gekozen voor één gecombineerd raadsforum waarbij zowel de onderwerpen op het gebied van bestuur als ook de fysieke leefomgeving aan bod komen. Dit gecombineerde forum start om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Daarnaast start om 20.00 uur ook het forum Sociaal Domein, waar twee informatieve onderwerpen aan bod komen. De agenda’s met de bijhorende stukken zijn op deze pagina te raadplegen. 

Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Bij het forum Bestuur dat om 19.00 uur begint, biedt de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Ook de lijst met ingekomen en verzonden stukken komt aan bod en praten de leden van het college de raadsleden bij over ontwikkelingen vanuit de gemeenteschappelijke regelingen. Daarnaast bevat dit forum twee inhoudelijke raadsvoorstellen, namelijk de gewijzigde begroting 2023 van de CleanTech Regio en de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 

Diverse plannen en verordeningen

Aansluitend aan het forum Bestuur begint het forum Fysieke Leefomgeving. Dit forum bespreekt zeven inhoudelijke onderwerpen, waarvan drie bestemmingsplannen. Namelijk voor de Loenenseweg 2 in Eerbeek, ‘De Kwekerij’ nabij Laag Soeren en het reparatieplan Weg door de Plas. Verder bespreken de raadsleden een voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling op het perceel Leliestraat 2 in Brummen. Een ander voorstel is om de verordening Toekomstbestendig Wonen aan te passen. En ook over de nadeelcompensatie 2023 en de adviescommissie Omgevingskwaliteit zijn spelregels in een verordening vastgelegd waarover de raad op 26 januari een besluit wordt gevraagd. 

Twee informatieve onderwerpen

In zaal Leuvenheim in het gemeentehuis start om 20.00 uur het forum Sociaal Domein. De raadsleden worden dan bijgepraat over de fusie van de bibliotheken Brummen-Voorst en de Graafschap Bibliotheken (Zutphen en Lochem). Een tweede informatief onderwerp is de kadernotitie over voorliggende voorzieningen in het sociaal domein.

Inspreken tijdens het forum? Dat kan!

Vertrouwd onderdeel bij een raadsforum is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan tijdig contact op met de griffie. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33 of mailadres [email protected].