Drie raadsfora op donderdagavond 6 april

De raadsfora voor de maand april zijn op donderdagavond 6 april. Zeven inhoudelijke onderwerpen komen dan aan bod, verdeeld over drie fora. Om 19 uur start in de raadszaal het forum Bestuur. Aansluitend in deze vergaderzaal start om 20 uur het forum Sociaal Domein. Deze beide bijeenkomsten worden live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep. Om 20 uur start in zaal Leuvenheim ook het forum Fysieke Leefomgeving. Alle forumbijeenkomsten zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis in Brummen. 

Het forum Sociaal Domein bevat vijf onderwerpen. Zo komen onder andere de raadsinformatiebrieven over minimabeleid en ondersteunende maatregelen (energie)armoede aan bod. Ook gaan college en raad in gesprek over het rapport van de rekenkamercommissie. Deze commissie heeft onderzoek gedaan hoe toegankelijk de preventieve jeugdzorg is in onze gemeente. En bespreken de raadsleden twee documenten van de regionale GGD, namelijk de Uitgangspuntenbrief 2024 en het verslag van het Algemeen Bestuur van de GGD van 23 februari jongstleden.

Het forum Fysieke Leefomgeving bespreekt twee raadsvoorstellen over de gemeentelijke grondstrategie: Grondstrategie 2020-2030 en verder en ‘Grondstrategie vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten’.Het forum Bestuur, dat dus om 19 uur van start gaat, kent geen inhoudelijke voorstellen. Wel de vaste onderdelen, zoals het inspreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan, de lijst met ingekomen en verzonden stukken en het nieuws uit gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. 

Meepraten? Dat kan! 

De agenda’s met de achterliggende stukken van het forum kunt u binnenkort lezen op deze speciale pagina van de gemeenteraad. Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via dit mailadres of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Beeld: D66