College van B&W komt op stoom

De eerste zes weken voor het nieuwe college zitten er op. En niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk komt het college op stoom. Zo werd vanmiddag een fietstocht ondernomen door Eerbeek, waarbij onder andere het Elis Ligtleeplein werd aangedaan. Daar bewonderde de collegeleden niet alleen de stoomtrein van de Veluwse Stoommaatschappij, ook werd de omgeving bestudeerd, om zo samen een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de ontwikkelkansen voor de toekomst.

Het nieuwe college is op maandag 30 mei benoemd en bestaat naast burgemeester Alex van Hedel uit de wethouders Steven van de Graaf (Lokaal Belang), Pouwel Inberg (GroenLinks), Annika van Klinken (PvdA) en Ingrid Timmer (D66). Het college wordt ondersteund door de gemeentelijke medewerkers onder leiding van gemeentesecretaris Nic Dusink. In het collegeakkoord staat dat de gemeente toegankelijk en aanspreekbaar moet zijn. Medewerkers, raadsleden en ook de collegeleden moet meer dan voorheen zichtbaar aanwezig zijn in de samenleving. Reden voor het college om bijvoorbeeld met enige regelmaat aansluitend aan een collegevergadering samen op de fiets te stappen. Dit met als doel om interessante plekken of objecten in onze gemeente te bezoeken. Zo stond dinsdagmiddag het dorpscentrum van Eerbeek op het programma.

De ambities van het nieuwe gemeentebestuur zijn door de coalitiepartners Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 verwoord in het coalitieakkoord met de titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Dit akkoord is voor belangstellenden te raadplegen op www.brummen.nl. Daar is ook op de pagina van het college een overzicht van de taakverdeling binnen het college te vinden. En de mogelijkheid om een afspraak met bijvoorbeeld de burgemeester of een wethouder te maken.

n.b. op de foto ontbreekt burgemeester Alex van Hedel. Dit komt omdat hij de foto nam.

Beeld: Gemeente Brummen