Bezoek camping Robertsoord

Onlangs heeft de fractie van D66 een bezoek gebracht aan camping Robertsoord. Deze camping grenst aan de vuilstort op de Doonweg. Er zijn vermoedens dat op deze stort ook stoffen zijn gestort die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid. In 2020 is de deels ingeklonken stortheuvel voorzien van een afdichting van staalslakken.

Tijdens het bezoek aan camping Robertsoord kwam naar voren dat de kwaliteit van het grondwater onder de camping niet gemonitord wordt. Vanwege de vermoedens over de vervuiling van het
grondwater door de stort maakt men zich zorgen over de mogelijke invloed van de kwaliteit van het grondwater op de gezondheid van bewoners en kampeerders van Robertsoord. Deze zorgen zijn
versterkt nu de afgelopen natte maanden het grondwater aan de oppervlakte kwam te staan.

Voor D66 aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college, deze zijn via deze link terug te vinden.

Beeld: D66 Brummen