Agenda raad op 16 februari: vier raadsvoorstellen

Op donderdagavond 16 februari vindt er weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Er staan vier inhoudelijke voorstellen op de agenda. Twee daarvan zijn een hamerstuk. Over twee andere voorstellen wordt eerst gedebatteerd, voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Deze conclusie is getrokken tijdens de raadsfora van donderdagavond 2 februari. De agenda en bijhorende stukken zijn te vinden op deze pagina. De raadsvergadering begint om 20 uur. De bijeenkomst is zoals altijd openbaar en voor belangstellenden bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.

Tijdens de raadsfora van 2 februari bleek dat raadsleden over 2 concrete voorstellen het eens zijn. Ze staan daarom als hamerstuk op de agenda. Dit betekent dat er geen debat over plaats zal vinden. Het gaat om een ongewijzigd vaststellen van een bestemmingsplan voor het perceel Loenenseweg 67 in Eerbeek en een voorstel hoe om te gaan met investeringen die ouder zijn dan drie jaar. Ook de lijst van ingekomen en te verzenden stukken staat onder het kopje ‘hamerstukken’ op de agenda. 

Politiek debat

Volgens de agenda gaat de raad over 2 raadsvoorstellen wel eerst debatteren, voordat stemming plaatsvindt. Zo bespreken de raadsleden op 16 februari het document ‘Koersnota wegennet Eerbeek’, waarbij met name de verkeerssituatie in en rondom Eerbeek centraal staat. Onderdeel van de koersnota is ook een voortgangsnotitie, waar de voorgenomen oplossingsrichtingen van de samenwerkende partijen zijn opgenomen. Het tweede voorstel dat wordt besproken is het bestemmingsplan voor het woonlandgoed ‘de 4 eiken’ in Empe. 

Doorgeschoven

Eén van de voorstellen die wel is besproken tijdens het raadsforum maar niet is terug te vinden op de agenda van de komende raadsvergadering is het voorstel om de gemeentelijke gebouwen versneld duurzamer te maken. Raadsleden willen eerst meer inzicht in de financiële onderbouwing van dit voorstel, voordat zij er een besluit over nemen. Verwachting is dat dit onderwerp aan bod komt in de vergaderingen van de raad in de maand maart. 

Beeld: D66 Brummen