Actuele Lange Termijn Agenda

Onze gemeenteraad stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen. Om die reden is in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) ontwikkeld. Afgelopen week is er weer een nieuwe actuele versie van de LTA verschenen.

De agenda richt zich op de planning tot het eind van dit jaar. De LTA moet de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen.

Beeld: Gemeente Brummen