Actuele Lange Termijn Agenda online

Onze gemeenteraad stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen. Om die reden is in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) ontwikkeld. Vorige week is er weer een nieuwe actuele versie van de LTA verschenen.

De agenda richt zich op de planning tot het eind van dit jaar. De LTA moet de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen. 

In de mei-cyclus staan er vier concrete voorstellen op de raadsagenda. Een onderwerp waarover de gemeenteraad zich in juni gaat buigen is de Routekaart Wonen, een document dat eerder dit voorjaar door het college is voorbereid. Dit voorstel wordt in juni door de raad besproken in samenhang met het Woonkader voor de kern Eerbeek en de Doelgroepenverordening