Aan het woord: Jet Berends van Loenen

Woonachtig in deze gemeente vind ik dat de (politieke) inbreng en het gedachtegoed van D66 niet mag ontbreken.

Dat was dan ook de reden dat een clubje leden van D66 elf jaar geleden, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, het verzoek van landelijk D66 kreeg om een “witte vlek” in te vullen.
Dat wilde zeggen: daar waar D66 niet was vertegenwoordigd in de raad, te proberen zetels te veroveren. Dat lukte, na twaalf jaar afwezigheid kregen we genoeg stemmen voor twee zetels.
Wat begonnen was als een stoere onderneming werd serieus.

Aan de bak: met de transitie van het Sociaal Domein van rijk naar gemeente, Bestemmingsplan Eerbeek ( wat wij destijds incompleet vonden en dus tegen stemden, nu zijn er andere plannen) de energie transitie, etc..
De fractie avonden waren net zo nieuw en spannend als de daaropvolgende fora en besluitvormende raadsvergaderingen.

Maar wat een leuke club waren we toen en zijn we nu!
Inhoudelijk staan we nu veel sterker, de raadsleden zijn veel professioneler. Worden goed begeleid door Griffie en worden prima geholpen door fractie ondersteuner, fractie volgers ( wij, gewone leden) en bestuur.

De fractie avonden zijn nog steeds spannend door sparren en discussie onderling. We delen het doel dat we vanuit onze D66 standpunten het beste voor de gemeente Brummen willen bereiken.

En bovenal zijn die fractie avonden vriendschappelijk en gezellig. Humor wordt niet geschuwd.

Hopelijk zie ik je binnenkort op een van de fractie avonden.

Want na 10 jaar in de raad is D66 Brummen-Eerbeek een blijver!

Met groene groet,

Jet Berends van Loenen

Jet Berends van Loenen - Beeld: van Galen fotografie