Openbaar bestuur

Statenzaal - Beeld: Griffie Noord-Brabant

Slagvaardig bestuur en goed georganiseerde democratie

D66 wil een provincie die niet aarzelt met ingrijpen bij gemeenten die hun taken of beloften niet nakomen, of als gemeenten door onderlinge concurrentie dreigen het belang van de inwoners uit het oog te verliezen. De samenwerking dient dus gebaseerd te zijn op het feit dat samen meer kwaliteit wordt bereikt dan afzonderlijk.