Natuur

Zonsopkomst in Nationaal Park De Biesbosch. - Zonsopkomst in Nationaal Park De Biesbosch Beeld: Adobe Stock

De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart

D66 investeert in het behoud en de versterking van de natuur. D66 kiest voor:

• het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk vóór 2028;
• intensieve handhaving van wetten die bodem, water en lucht schoon houden;
• bufferzones rondom natuurgebieden waar de landbouw zich moet aanpassen aan de natuur;
• ruimte voor particulieren en boeren die aan natuurbeheer werken;
• beleefbare natuur die open staat voor recreatie in plaats van tekentafelnatuur.

D66 vindt dat het merk Nationale Parken een toegevoegde waarde heeft in de branding en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant.

Voor D66 jacht dus geen sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren en veiligheid te verzekeren. De provincie moet werken aan diervriendelijke alternatieven voor de jacht.

D66 wil vermesting van bodem en water tegengaan om de natuur in Brabant te beschermen. De provincie moet daarom streng toezien op zorgvuldige naleving van de bestaande milieuwetten. D66 wil dat de provincie in samenwerking met de ZLTO en natuurorganisaties voorlichting organiseert over alternatieve vormen van bemesting, zodat agrarische ondernemers gewezen wordt op effectieve toepassing van groenbemesters.

D66 wil liever hele natuurgebieden integraal inrichten, dan ’tuinieren’.
Tegelijkertijd vragen sommige soorten op dit moment om extra aandacht. D66 wil:
Hoge natuurambities en beheer op maat in gebieden met veel zeldzame soorten;
Meer aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten bij de inrichting van ecologische verbindingszones en natuurgebieden;
Natuureducatie gericht op directe resultaten voor onze natuur zoals actief meewerken aan beheer van gebieden.