Innovatie

D66 streeft naar zowel technologische als sociale innovatie

D66 ziet creativiteit en innovatie als de pijlers van de Brabantse economie. D66 kiest daarom voor het creëren van experimenteerruimte voor bedrijven die activiteiten willen ontplooien waarvoor de regelgeving geen antwoord biedt. D66 wil dat de provincie meer doet om banen te creëren. Daarom moet een deel van de Essentgelden geïnvesteerd worden in de regionale economie. D66 wil dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven een thuis vinden. 

De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het versnellen van de overgang van de op fossiele brandstof gebaseerde economie naar de circulaire economie. De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van productie, gebruik en verwerking van producten.

De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het versnellen van de overgang van de op fossiele brandstof gebaseerde economie naar de circulaire economie. Zij kan door inkoop innovatie stimuleren en de gemeenten in deze processen begeleiden. Onderzoek en bedrijfsleven moeten de biologische en technische kringlopen ontrafelen en voor nieuwe ontwikkelingen open staan. D66 wil dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven een thuis vinden.

D66 kiest voor sociale innovatie, zoals: aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een leven lang leren. En het leren van ambachten op hbo-niveau. Sociale innovatie biedt nieuwe samenwerkingsvormen, beloningsstructuren en verdienmodellen die leiden naar de benodigde technische innovatie.

D66 wil ruimte bieden aan technische innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energieopwekking, duurzame landbouw en bio-based ontwikkelingen. D66 wil daarnaast ook aandacht voor sociale innovatie in Brabant.