Financiën in de provincie

Provinciehuis Noord-Brabant

Provinciehuis Noord-Brabant - Beeld: Adobe Stock

De financiën zijn op orde, dat wil D66 zo houden

Uitgangspunt voor D66 is een structureel sluitende begroting, zonder dat op de algemene reserve wordt ingeteerd. Wij zetten in op:
• Een heldere definiëring van ‘algemene reserve’;
• Een eerlijke verdeling van het provinciefonds; 
• Een nieuwe Agenda van Brabant. In de nieuwe versie wil D66 een duurzaam Brabant centraal stellen bij toekomstige investeringen.