FAQ voor geïnteresseerde Kandidaat-Statenleden

Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 gaan we binnenkort ook aan de slag met het kiezen van onze Statenleden. De kandidaatstellingsperiode is inmiddels geopend. Om alvast een klein inkijkje te krijgen kun je de FAQ hieronder lezen.

Statenzaal - Beeld: Griffie Noord-Brabant

01. Wanneer kan ik me kandidaatstellen als Statenlid?

Van 1 augustus tot en met 5 september 2022.

02. Hoe kan ik me kandidaatstellen als Statenlid?

Door tijdens de kandidaatstellingsperiode je aanmelding kenbaar te maken via MijnD66, via het kopje Stemmingen. Andere wegen zijn niet officieel en gelden dus niet.

03. Hoe wordt de kandidatenlijst samengesteld?

De Lijstadviescommissie (LAC) zal met alle kandidaat-statenleden in gesprek gaan en de kandidaten een plek geven op de concept-kieslijst. Bij de plaatsing van kandidaten op de concept-kieslijst zal de LAC kijken naar:

• Het CV van de kandidaat.
• De beantwoording van de kandidaat op een vragenlijst omtrent integriteit.
• Het gesprek met de kandidaat waarin gekeken wordt naar:
- Aansluiting bij het vastgestelde profiel kandidaat-Statenlid.
- Aansluiting bij het profiel van de toekomstige fractie.
- De kandidaat is van goede wil, en in staat om de rol van statenlid integer uit te kunnen voeren.

Na de bekendmaking van de concept-kieslijst kunnen de leden stemmen over de de definitieve lijstvolgorde.

Het Statenlidmaatschap is parttime. Veel Statenleden hebben er een ‘gewone’ baan naast, maar die baan kan nooit fulltime zijn, omdat de vrijdagen altijd nodig zijn voor de provincie (zie ook het antwoord op vraag 5).

Op de schoolvakanties na zijn alle vrijdagen gereserveerd voor de provincie. Dan zijn er Statendagen, Themadagen en werkbezoeken gepland. Op maandagavond is er fractieoverleg en bespreken we het werk en onze standpunten voor de vrijdag erop. Daartussenin ben je wisselend bezig met het lezen van dossiers en het voorbereiden van bijvoorbeeld de debatten. Van maandag tot en met donderdag heb je (in ieder geval overdag) ook tijd voor andere werkzaamheden. Wel worden er af en toe ook interessante bijeenkomsten en seminars doordeweeks georganiseerd op locaties in Brabant, door provinciale partners, organisaties of bedrijven. Deelnemen daaraan hangt ook af van je portefeuille als Statenlid. Gemiddeld ben je zo’n 15-20 uur per week met het Statenwerk bezig, blijkt uit enquêtes van Statenlid.nu.

Wij vinden het een goed idee als potentiële kandidaat-Statenleden een fractieoverleg, Statendag en Themadag zouden bijwonen. Om je hiervoor aan te melden kun je een mail sturen naar een van onze fractiemedewerkers:

Fanny van Rooij
[email protected]

Max Stevens
[email protected]

Op zaterdag 9 juli vond weer een D66 Brabantdag in het provinciehuis plaats. Een deel van deze dag besteedden we aan een stoomcursus kennismaking met het Statenwerk.

Ik vond de uitleg over het Statenwerk erg interessant.

Een van de deelnemers over de D66 Brabantdag

Ook dan kun je altijd contact opnemen met een van onze fractiemedewerkers.