Europa

Beeld: Stockbeeld

Over de grens kijken en internationaliseren

D66 wil werken in het buitenland makkelijker maken. En omgekeerd moet het voor Brabantse bedrijven makkelijker worden om werknemers uit Duitsland, België of elders aan te nemen. In Europees verband wil D66 dat Brabant de samenwerking met Vlaanderen en het Roergebied verder verstevigt samen met de provincies Gelderland, Limburg en Zeeland.

‘Brabant-branding’ draagt bij aan groei van zowel bedrijfsleven als toerisme. D66 ziet voordelen in de internationale positionering van Brabant, met als onderscheidende kenmerken: de rijke cultuur en de hightech industriële en agrarische complexen. Behoud van de historische kenmerken en duurzaam, multifunctioneel gebruik van het landschap staan hierbij voorop. D66 wil dat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met innovatief en duurzaam beleid een aangenaam werk- en leefklimaat wordt gecreëerd.

In Europees verband wil D66 meer samenwerken met ons omringende landen op het gebied van economische ontwikkeling, rampenbestrijding, vervoer, transport en het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdend werken en leven. Zodat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met innovatief en duurzaam beleid een aangenaam en veilig werk- en leefklimaat wordt gecreëerd.