Erfgoed

Beeld: Adobe Stock

Erfgoed verbeeldt een deel van de Brabantse identiteit

D66 vindt dat de provincie een visie moet ontwikkelen over wat de moeite van het behouden waard is. Op die manier kunnen we scherpe keuzes maken in te bewaren en te ontwikkelen erfgoed zoals monumenten voor de toekomst.
D66 wil dat Brabant een open visie houdt en iedereen in de samenleving respecteert en betrekt. Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.