Economie

Duurzame versterking van de bestaande economische structuur.

D66 maakt zich hard om de bestaande economische structuur duurzaam te versterken. De provincie moet met het aantrekken van bedrijven de sterke kanten van de regio’s verder versterken. D66 kiest daarbij voor voldoende diversiteit en voor bedrijven die zorgen voor een duurzame toekomst. Dit om ook op lange termijn een gezonde en sterke economische regio te blijven. 

Ambachten en vakmanschap spelen een belangrijke rol in de Brabantse economie. Zij verdienen volgens D66 daarom meer waardering en meer aandacht in opleidingen, ook op hbo-niveau.

D66 Noord-Brabant legt de prioriteit voor meer banen bij:
werk in alle delen van de provincie, de provincie Noord-Brabant is aanjager van de economische ontwikkeling;
– Het investeren van een deel van de Essentgelden in de regionale economie;
– Het scheppen van een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat.

De kracht van de Brabantse economie, een bron voor innovatie, zit voor een deel in de flexibiliteit die het midden- en kleinbedrijf (MKB) kenmerkt. Het MKB is de motor voor werkgelegenheid op het platteland en is vaak honkvast. Die gebondenheid komt ten goede aan de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in de dorpen. De gebondenheid uit zich ook in ondersteuning van de samenleving, zoals sponsoring en stageplaatsen.