Motie jeugdontmoetingsplaats

Afgelopen raadsvergadering heeft D66 samen met Balans, PvdA/Groenlinks en SP een motie ingediend om binnen afzienbare tijd een jeugdontmoetingsplaats te realiseren. Daar is in Boxtel grote behoefte aan. Na aanpassing van de tekst werd deze unaniem aangenomen.

Toelichting

Het Kiekenhof, wie kent het niet. Dit was een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Je kon daar op één plek voetballen, basketballen, skaten. Er was plek voor iedereen. Dit soort plekken lijken steeds meer verleden tijd.

Het moet allemaal gereguleerd, puberen moet binnen de grenzen en de vrijheid die er nog gold is naar binnen verhuisd. Maar voor jongeren is samenkomen een vlucht van thuis en voor anderen een manier om gezellig in een groep samen te komen. Jongeren willen elkaar ontmoeten en tijd met elkaar doorbrengen.
Daar spelen ontmoetingsplaatsen een cruciale rol in. Ontmoetingsplaatsen verminderen eenzaamheid en dragen bij aan de gezondheid van jongeren. We hebben gezien wat de Corona regels, met de mentale gezondheid van jongeren heeft gedaan en nog steeds doet. In de gemeente Elst doen ze het anders. In het verleden is er overlast geweest van jongeren. Daarom is er in samenspraak met jongeren, jeugdwerkers en de afdeling jeugd en veiligheid gezocht naar oplossingen. Dat wekte vertrouwen op. Uit die gesprekken is het idee ontstaan om een zeecontainer aan te schaffen. Deze is omgebouwd naar een JOP (jongeren ontmoetingsplaats) met daarin een stalen bank, statafel en een prullenbak (zie op het scherm enkele voorbeelden). Het blijkt een succes te zijn. Afgelopen jaar hebben wij dit van dichtbij mogen ervaren. Ook zijn we in gesprek gegaan met de jeugdambtenaar en jongerenwerkers van de Gemeente Elst. Na één jaar hebben we opnieuw gevraagd naar de stand van zaken. Het antwoord is dat er geen meldingen zijn van overlast door het inzetten van de JOP.
In de gemeente Volendam-Edam gaan ze nog een stuk verder en hebben ze een jongerenplein in het leven geroepen. Op dit plein wordt er gebokst en hangen de jongeren rond in de blauwe container. Op dit moment zijn jeugdwerkers nog aanwezig om alles in goede banen te leiden, maar op den duur zullen die verdwijnen en wordt de plek echt van de jongeren zelf.

Het idee uit Elst hebben we mee teruggenomen naar Boxtel en gesprekken gevoerd achter de schermen met de ambtenaren, jeugdwerkers en jongeren. Allen stonden er positief in. De bedoeling was dat hier werk van gemaakt zou worden en contact zou worden gezocht met de gemeente Elst, maar dat is nooit gebeurd. De jeugdwerkers in Boxtel geven aan dat het plan nooit echt is gedragen door de gemeente, maar dat ze er nog steeds positief in staan en mee willen denken.

Dit is nou precies waarom de jongeren de gemeente niet serieus nemen, er wordt van alles beloofd, maar niet nagekomen. In al uw beleidsstukken komt altijd een zin terug: ´we praten niet over jongeren, maar met jongeren.´ Wij, maar ook de jongeren in Boxtel willen dat dit werkelijkheid wordt. In het Regionale Veiligheidsplan, dat afgelopen raadsvergadering is aangenomen geeft u aan dat preventieve maatregelen van zeer grote waarde zijn. De JOP in de vorm van een zeecontainer is een goed voorbeeld van een preventieve maatregel waarbij er met weinig geld iets moois voor de jongeren opgezet kan worden. We kunnen het vertrouwen terug winnen en niet te vergeten bijdrage aan de gezondheid van jongeren en het tegengaan van overlast.

Motie

Constaterende dat:
– Boxtel van iedereen is;
– De jongerengeneratie vanaf 12 jaar en ouder sociale wezens zijn en graag elkaar opzoeken;
– De gemeente geen oplossing heeft voor de huidige JOP;
– De huidige JOP constructie niet voldoet aan de wens van jongeren voor een windproof onderkomen;
– De gemeente tot nu toe onvoldoende tegemoet komt aan de wens van jongeren;
– In het verleden gesprekken met jongeren/jeugdwerkers niet hebben geresulteerd in concrete plannen;
– Hierdoor het vertrouwen van jongeren in de gemeente verder is afgenomen;
– In de gemeente Elst, Alblasserdam, Volendam-Edam, Gemert-Bakel een zeecontainer is aangeschaft en omgebouwd naar een JOP;
– Buurtbewoners liever geen JOP in hun buurt zien vanwege de overlast.

Overwegende dat:
– Door een ontmoetingsplaats terug te brengen jongeren elkaar informeel kunnen ontmoeten en eenzaamheid wordt voorkomen;
– De JOP (zeecontainer) zoals in de gemeente Elst een succes blijkt te zijn;
– Jongerenwerkers en handhaving/de wijkagent een begeleidende rol kunnen spelen;
– Jongeren hierdoor meer vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen.

Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders:
– Met jongeren en jeugdwerkers in gesprek te gaan voor een nieuwe jeugdontmoetingsplaats (JOP) waarbij rekening wordt gehouden met overlast voor inwoners;