Energietransitie en duurzaam leven

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

D66 Blaricum wil

  • inwoners meer ondersteunen door expertise, deskundig en onafhankelijk advies over verduurzaming om inwoners de juiste weg op te helpen. D66 Blaricum ziet verduurzaming van de woningvoorraad als dé maatschappelijke opgave van het komende decennium.

  • een masterplan voor warmtevoorziening in alle dorpswijken, te beginnen met de Bijvanck.