Voedselbank Gooi & Omstreken verruimt mogelijkheden om mensen in armoede te helpen

Beeld: Voedselbank Gooi & Omstreken

Meer dan een miljoen mensen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Deze mensen kunnen steun krijgen van een voedselbank. Het is de kerntaak van voedselbanken om hulp te bieden aan mensen in financiële nood. Voedselbanken ondersteunen mensen met voedselpakketten. Op deze manier helpen zij armoede te bestrijden, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken
Voedselbank Gooi & Omstreken heeft haar kantoor en magazijn in Huizen en coördineert vanuit daar naar 7 uitgiftpunten in het Gooi. Deze uitgiftepunten zijn in Baarn, Soest, Hilversum, Hilversum-Zuid, Huizen, Weesp en ook voor Blaricum, Eemnes en Laren samen is er 1 uitgiftepunt in Laren. De voedselbank doet indrukwekkend werk en dit wordt mogelijk gemaakt door donateurs, weldoeners, bedrijven en inwoners.

Voor de Voedselbank Gooi & Omstreken werken uitsluitend vrijwilligers, ongeveer 240 mensen. Er zijn chauffeurs die goederen halen en brengen, mensen in het magazijn die alles verwerken en klaarzetten, administratief personeel en cliëntenbeheer, contact met bedrijven die goederen doneren en verschillende commissies voor PR en sponsoring. Een echt bedrijf dus, maar geheel gerund door vrijwilligers!

Wanneer kom je in aanmerking voor de voedselbank?
Op dit moment worden ongeveer 610 gezinnen in het Gooi ondersteund door de Voedselbank Gooi & Omstreken. Wanneer iemand minder dan een bepaald normbedrag per maand overhoudt om van te leven dan heeft diegene toegang tot de hulp van de voedselbank. Dit normbedrag wordt uitgerekend door vastgestelde huishoudelijke en persoonlijke uitgaven bij elkaar op te tellen en de inkomsten daarvan af te trekken. Komt het bedrag onder de norm uit dan kan eenmaal per week een tas gevuld voor drie dagen opgehaald worden, vol met levensmiddelen op basis van ‘de schijf van 5’ en huishoudartikelen.

Mede vanwege de stijgende energieprijzen en inflatie zijn met ingang van 19 september de criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank verruimd zodat meer huishoudens hier een beroep op kunnen doen. Het normbedrag per huishouden is nu verhoogd naar 300 euro, waarbij voor élk extra lid van het huishouden 110 euro wordt opgeteld. Door deze verruiming van de normbedragen verwacht Voedselbank Gooi & Omstreken een toename van mensen die de voedselbank op zullen zoeken.

Na aanvraag kunnen nieuwe mensen gelijk een pakket ophalen. Vervolgens controleert de voedselbank samen met betrokken instanties of zij inderdaad in aanmerking komen. Blijkt dit te kloppen dan krijgen mensen voor een periode van minimaal drie maanden een pakket.

Om in aanmerking te komen voor de voedselbank gelden de volgende normen van maximaal bedrag dat over is om van te leven per maand:
– 1 persoonshuishouden: € 300,-
– 2 persoonshuishouden: € 410,-
– 3 persoonshuishouden: € 520,-
– 4 persoonshuishouden: € 630,-
– 5 persoonshuishouden: € 740,-
– 6 persoonshuishouden: € 850,-

Zoek jij hulp of ken jij iemand in jouw omgeving die hulp nodig heeft, neem dan contact op met de Voedselbank Gooi & Omstreken. Meer informatie en een rekenhulp om te kijken of je in aanmerking komt voor een voedselpakket is te vinden op de website. Voedselbanken helpen jou graag.

• Contact Voedselbank Gooi & Omstreken: bel naar 035-5338836 of mail naar [email protected]

• Website Voedselbank Gooi & Omstreken: https://www.voedselbankgooi.nl/web/

• Rekenhulp voedselpakket: https://www.voedselbankgooi.nl/web/rekenhulp_voedselpakket/

Beeld: Voedselbank Gooi & Omstreken