Sport essentiële sector. Deelname aan fonds voor kinderen en volwassenen.

Beeld: D66

D66 Blaricum wil sport en bewegen in de gemeente meer stimuleren en verenigingen steunen in hun financiën. Sport is een belangrijk speerpunt voor D66 Blaricum en moet gezien worden als essentiële sector. In de coronacrisis heeft sport zich meerdere keren bewezen als een van de weinige dingen die buiten nog mochten, deze uitlaatklep valt niet te onderschatten. Voor mensen die willen sporten is het belangrijk om een gezonde leefstijl voor jongeren en volwassen te promoten. Voor verenigingen die willen verduurzamen is het belangrijk dat zij meer ondersteuning krijgen.

Sport is heel belangrijk voor de samenleving en voor de ontwikkeling van mensen. Sport geeft ons de kans onze passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom vindt D66 Blaricum sportverenigingen van groot belang. Ze bevorderen zelfvertrouwen, ze verbinden en ze dragen bij aan samenhang in ons dorp en onze wijken. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. Daarom wil D66 Blaricum zich inspannen voor voorzieningen die ontspanning en ontwikkeling mogelijk maken. Op de verenigingen binnen en buiten maar ook openbaar in alle wijken. Investeringen in dergelijke voorzieningen is niet in simpele rekensommen is uit te drukken. De mogelijkheid om te spelen, te lezen, te sporten, muzikaal of creatief bezig te zijn, geven kinderen kansen om gezond op te groeien en kinderen en volwassenen de mogelijkheid om hun interesses en talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. Speelterreinen en trapveldjes mogen niet alleen gezien worden als kostenpost, ze zijn belangrijk voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. D66 Blaricum wil onderzoeken of er op meer plekken sport, speeltuintjes of trapveldjes in het openbaar domein mogelijk zijn in alle wijken.

Om een verbetering van de kwaliteit van amateursport te bereiken en meer inwoners te laten sporten (jong en oud, laagdrempelig voor mindervermogende inwoners) vindt D66 Blaricum het belangrijk dat we de sportverenigingen binnen de gemeente behouden, dit geldt ook voor andere verenigingen zoals scouting, dansscholen of andere vormen van bewegen, ontspanning of cultuur. Om dit te bereiken wil D66 Blaricum inzetten om de incidentele reservering van € 250.000,- per jaar te continueren voor accommodatie- en materiaalverbeteringen en onderhoud en verduurzaming. Daarnaast wil D66 Blaricum deze subsidie ook openstellen voor het bekostigen van gediplomeerde trainers voor jeugd, volwassenen en ouderen. Gediplomeerde trainers verhogen de kwaliteit en continuïteit en werken wervend op het potentieel aan leden. Zij reduceren het aantal blessures. Deze subsidie voor gediplomeerde trainers kan gekoppeld worden aan train-de-trainer-trajecten waar de gediplomeerde trainers niet alleen training geven maar ook zorgen voor opleiding binnen de vereniging om het niveau van alle trainers te verhogen. Hier kan een vereniging dan langdurig van profiteren en niet alleen incidenteel.

Via het jeugdfonds Sport & Cultuur wordt ook aan kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen de kans gegeven om mee te doen en zich breed te ontwikkelen. Daarnaast wil D66 Blaricum dat er ook een volwassenensportfonds komt voor volwassenen met beperkte financiële mogelijkheden. D66 Blaricum wil dat de gemeente zich aansluit bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Binnen het Gooi heeft op dit moment alleen Eemnes zich hierbij aangesloten en het is hoog tijd dat Blaricum dit ook gaat doen.

Beeld: jeugdsportfonds

Beeld: Volwassenenfonds

Beeld: D66