Renovatie Bijvanck

In 2022 begint de renovatie Bijvanck. Een groot project waarbij in de komende jaren de hele Bijvanck aan wordt gepakt en gemoderniseerd. Hieronder zullen we de laatste ontwikkelingen bijhouden.

Update 29 september 2022

Om goed samen te kunnen werken in dit project wordt een gezamenlijk werkplek ingericht. Hier zullen in de toekomst ook buurtbewoners te woord worden gestaan tijdens inloopuren. Deze werkplek, het zogenoemde projectkantoor, wordt ingericht op de voormalige gemeentewerf achter basisschool de Pionier. Waarschijnlijk wordt medio oktober het terrein ingericht met bouwketen.

Update 19 juli 2022

De gemeente Blaricum is samen met aannemer Roelofs uit Weesp een bouwteamsamenwerking aangegaan. In het bouwteam gaat Roelofs aan de slag om het voorlopig ontwerp van Sweco en de gemeente Blaricum uit te werken tot een uitvoeringsontwerp. Binnen een bouwteam werken de gemeente Blaricum en een aannemer samen aan het project. De gemeente wordt geadviseerd door Roelofs maar neemt zelf besluiten. Eisen van de gemeente en de wensen vanuit de omgeving worden verwerkt tot technisch haalbare ontwerpoplossingen in een definitief ontwerp. Na de ontwerpfase en een succesvol prijsvormingsproces voor de uitvoering zal de aannemer het project realiseren.

Het bouwteamproces is verdeeld in twee stappen. Stap 1 is de ontwerpfase. Hierbij wordt de uitvoering geïnventariseerd, onderzocht, ontworpen en voorbereid. Stap 2 is de uitvoering van het project. De werkwijze is dan:
– Analyseren voorlopig ontwerp, eisen ondergronds ontwerp en reacties bewoners op knelpunten inventariseren;
– Organiseren afstemming met de hele wijk voor de invulling van specifieke onderwerpen;
– Voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp;
– Organiseren bijeenkomst per straat of gebied waarin het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd;
– Technisch uitvoeringsontwerp opstellen en voorbereiden van de uitvoering;
– In meerdere fases wordt de werkzaamheden in hele wijk uitgevoerd.

In het najaar start de eerste aanleg van glasvezel in de wijk door de firma Delta.

In het najaar start ook het groot onderhoud aan de groensingel aan de buitenrand van de wijk. Directe aanwonenden ontvangen nog een informatiebrief over deze werkzaamheden.