Peter (#3) over natuur en de energietransitie

Klik hier voor Peter (#3) over zonnepanelen in een rieten dak

Beeld: D66 Blaricum

Het is duidelijk dat de wereld duurzamer om moet gaan met onze leefomgeving. Het ziet er naar uit dat we ons serieus zorgen moeten maken over biodiversiteit, klimaat en de manier waarop wij aan onze energie komen voor verwarming (aardgas) en apparatuur (elektriciteit) in ons huis. Ook al lijken deze bedreigingen geen probleem voor vandaag of morgen, toch kunnen we deze niet blijven negeren, ook al gaat het ogenschijnlijk langzaam. Dat kunnen we ons niet langer permitteren, ook niet in Blaricum.

Behalve onze verantwoordelijkheid voor de generatie ná ons, zullen we ook moeten reageren op stijgende gasprijzen, het einde aan het Groningse aardgas en de verplichtingen die we op ons hebben genomen met betrekking tot de CO2-reductie. We zullen dus delen van onze huidige manier van leven vroeg of laat moeten aanpassen want deze wereldwijde ontwikkelingen zullen ook niet aan Blaricum voorbijgaan. De nationale overheid en Europa kunnen zich inzetten om de wereldwijde problematiek aan te pakken maar laten wij ook in onze eigen gemeente ons focussen op de zaken die wij zelf kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk is het niet of-of maar en-en wat we nodig hebben. D66 Blaricum vindt het niet de slimste oplossing om stilletjes af te wachten hoe ’Den Haag‘ of commerciële partijen dit voor ons gaan oplossen. Zelf inzetten op oplossingen die nu al voorhanden zijn, is een aanpak die beter bij ons past.

Duurzaamheid en biodiversiteit gaan verder dan het handhaven van de mooie omgeving in en om onze gemeente. Juist in onze groene omgeving hebben wij de mogelijkheid de neergaande biodiversiteit om te buigen naar meer kansen voor flora en fauna. Niet alleen ter verhoging van de recreatieve waarde maar juist ook om een Blaricums steentje bij te dragen aan de verbetering van kansen voor een gezond en robuust ecosysteem waarin wij leven.

Het vereist een aanpassing om de opwarming van de aarde te beperken, elektriciteit anders op te wekken en de verwarming van onze gebouwen bij gebrek aan aardgas toch te kunnen garanderen. Die aanpassing noemen wij de energietransitie. Net als in Bloemendaal en Laren, steekt het gemiddelde gasverbruik in Blaricum met kop en schouder uit boven alle andere gemeenten in onze provincie. Veel heeft dat natuurlijk te maken met het aandeel grotere en oudere woningen in onze gemeente. Met het inzetten op het isoleren van woningen op korte termijn snijdt het mes aan twee kanten. De klimaatverandering wordt (bescheiden) beperkt én de energiekosten per woning kunnen dalen, soms zelfs drastisch. En dat bij een te verwachten stijgende gasprijs de komende jaren.

In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Blaricum besloten vooral niet vooraan te lopen in de aanpak van de uitdagingen van de energietransitie. Dat resulteert er onder andere in dat bewoners die geconfronteerd worden met een CV-gasinstallatie die aan het eind van de technische levensduur is, nog geen uitzicht geboden kan worden op een alternatief. D66 Blaricum ziet dit graag anders. Door de bouw van Blaricummermeent heeft de gemeente een voorsprong maar dat deze wijk aardgasvrij is aangelegd is niet echt een goede reden om de kat voorlopig nog even uit de boom te kijken.