Opvang Oekraïners

In Blaricum en het Gooi worden veel Oekraïners opgevangen die op de vlucht zijn voor de oorlog. En er wordt gezocht naar passende accommodatie om meer Oekraïners op te kunnen vangen. De Woensberg wordt gereed gemaakt om hier voor een periode van minimaal 2 jaar rond de 300 Oekraïners op te vangen. Hieronder zullen we de laatste ontwikkelingen bijhouden.

update 29 september 2022

Beeld: Dashboard Gooi en Vechtstreek

update 15 september 2022

Beeld: Dashboard Gooi en Vechtstreek

Update 13 september 2022

Om de 59 stacaravans aan te kunnen sluiten op nutsvoorzieningen moeten op het terrein werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders twee vergunningen verleend. Ook staat het college tijdelijk toe dat de aanvoer van materialen langs de begraafplaats verloopt en is besloten de weg te beschermen met bouwplaten. De vergunningen betreffen het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het aanbrengen van verhardingen en zijn nodig om de eventuele archeologische waarden in het gebied te beschermen. Op het terrein hebben eerder al graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Tot 200 m2 mocht dit werk zonder vergunning worden uitgevoerd. Daarboven is een vergunning nodig. In afwachting van die aanvullende vergunning was het werk stilgelegd. Nu de vergunning is verleend, wordt het werk naar verwachting zeer spoedig weer hervat.

Update 25 augustus 2022

Het college besluit om 59 (chalet-achtige) caravans op de Woensberg te huren voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 310 mensen uit Oekraïne voor een periode van minimaal 24 maanden. In verband met de lokale en regionale vraag naar woonruimte voor mensen uit Oekraïne wil het college mensen huisvesten op recreatieterrein De Woensberg.

De eigenaar plaatst 59 caravans op het terrein. Het terrein van De Woensberg is een geschikte locatie. De locatie is vrij snel beschikbaar te maken. Het perceel is relatief groot en biedt de mogelijkheid om opvangplekken op één locatie te centraliseren. Voor de ondersteunende diensten biedt dat veel voordelen. Daarnaast heeft het huisvesten van mensen op een recreatieterrein geen invloed op de lokale woningmarkt. Door voor één locatie te kiezen, ontlasten we de particuliere opvang het meest. Ook kunnen we de krachten het meest effectief bundelen, omdat er bijvoorbeeld maar één locatiemanager voor de buurt nodig is. Ook andere diensten zoals het Rode Kruis, andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die willen helpen, kunnen dit op één plek aanbieden.

Beeld: FIER Architecten

Beeld: FIER Architecten

Beeld: FIER Architecten

update 8 juli 2022

Beeld: Dashboard Gooi en Vechtstreek

update 11 mei 2022

Beeld: Dashboard Gooi en Vechtstreek