Menno (#2) beantwoordt vragen van de Blaricummermeent

Beeld: D66 Blaricum

Hoi allemaal, mijn naam is Menno van der Veen en ik ga namens D66 jullie vragen hieronder beantwoorden. Maar ik wil eerst kort iets over mezelf vertellen zodat jullie weten wie ik ben en wat mijn drijfveren zijn. Komende verkiezingen sta ik nummer 2 op de lijst van D66 Blaricum.

Ik woon net als jullie in de Blaricummermeent en ik deel de zorgen en problemen die jullie hebben, ik ervaar ze zelf ook. Ik woon nu ruim 6 jaar in deze wijk met mijn jonge gezin. Vanaf april 2021 heb ik me samen met onder andere Henk Jager (Hart voor Blaricum) bij raadsleden ingezet in verband met de situatie over de HOV bus. Hier heb ik ervaren dat ik graag iets wil doen voor onze wijk maar ook voor de hele gemeente Blaricum. We moeten af van de gescheiden wijken en gedoe tussen partijen. Ik vind het belangrijk dat we samen gaan werken als inwoners en raad en dat we ons verenigen om het beste voor heel Blaricum te doen, nu en voor de toekomst.

Voor mij was D66 een logische keuze omdat ik hier landelijk al lid van was maar nooit iets voor gedaan heb. Ik begrijp het idee van lokale partijen maar in mijn beleving is D66 Blaricum het beste van twee werelden: een lokale partij met lokale belangen en doelstellingen in alle haarvaten van het dorp, maar met de ervaring, kennis, netwerk en hulp van een grote landelijk partij die nodig is om alle moeilijke zaken die gemeenten tegenwoordig van het Rijk toegeschoven hebben gekregen goed uit te kunnen voeren. Juist nu, met de enorme uitdagingen die komende jaren naar ons toe komen, ook in ons kleine en mooie dorp Blaricum. Ik wil juist samenwerken met andere partijen in de raad en niet tegenover staan.

Ik wil er staan voor onze wijk en voor onze hele gemeente. Als ik iemand ergens mee kan helpen dan wil ik dit doen binnen de mogelijkheden die ik heb, hoeveel mogelijkheden dat zijn weet ik op dit moment nog niet want het inzetten voor het maatschappelijk belang is nieuw voor mij. Ik heb nog nooit iets gedaan in de politiek en ben geen politicus, maar wel een inwoner met zorgen en ideeën. Ik denk dat ik voor verjonging kan zorgen omdat ik zelf ook een van de vele nieuwe jonge gezinnen in Blaricum ben. Mocht je met vragen, opmerkingen of ideeën zitten dan kan je mij altijd mailen op [email protected]. Binnen mijn mogelijkheden wil ik kijken wat ik kan doen, maar ik zal ook altijd eerlijk en direct zijn of iets wel binnen mijn mogelijkheden ligt of niet.

Maar nu het allerbelangrijkste natuurlijk, de antwoorden op de gestelde vragen. Ik wil proberen antwoorden niet te zwart/wit te maken. Zelf stoort het mij vaak dat in de politiek mensen zaken te zwart/wit maken en iets antwoorden dat niet waargemaakt kan worden of niet realistisch is. Ik wil juist ook eerlijk kunnen zeggen als er een nuance of twijfel is. Dat trekt mij ook aan in D66, niet zwart/wit maar nuance en samenwerking.

Vraag 1: Wat is het standpunt over het strandpaviljoen wat gepland stond/staat op het Stichtse strand?

D66 Blaricum is voor een strandpaviljoen op het strandje van Blaricum maar het is wel belangrijk dat de goede balans gevonden wordt tussen recreatie en natuur. Ik denk dat de prachtige natuur een van de redenen is waarom we zo fijn in Blaricum wonen. Ik ben zelf afgelopen jaren ook veel op het strandje geweest met mijn zoontje. D66 Blaricum is in de hele gemeente voor kleinschalige recreatie binnen onze groene en prachtige natuurlijke omgeving. Een strandpaviljoen op het strandje van Blaricum kan hier iets moois toevoegen voor alle inwoners, naast de recreatiemogelijkheden die we al hebben op de hei of in het bos. Dit strandpaviljoen gaat er overigens ook echt wel komen, de rechter heeft de omgevingsvergunning niet vernietigd maar opgeschort. Wij willen nu alle natuurorganisaties erbij betrekken zodat we iets moois neer kunnen zetten waar de inwoners heerlijk terecht kunnen maar waar onze natuur ook gerespecteerd wordt. In 2018 heeft D66 Blaricum een motie ingediend om zo snel als mogelijk een lichte horecavoorziening met kleine terras te realiseren op het strandje. Dit ter overbrugging tot eventuele verdere ontwikkeling op het strandje en rekening houdend met de voorwaarden die gelden binnen een gebied dat valt in het Natuurnetwerk Nederland. Je kan meer over ons standpunt lezen op onze website: https://d66.nl/…/d66-blaricum-voor-strandpaviljoen…/

Vraag 2: Wat gaat u doen aan het contract met Eteck, waardoor alle bewoners van de Blaricummermeent enorm hoge leveringskosten betalen die ook nog eens gekoppeld is aan de gasprijs waardoor deze kosten enorm stijgen? (ter info: wij betalen nu in verhouding veel meer aan energiekosten, dan wanneer we een “traditionele HR ketel” op gas zouden hebben gehad. Bovendien is de warmtepomp een verplichte leaseconstructie en zijn we afhankelijk van Eteck of een warmtepomp in de toekomst vervangen/gerepareerd mag worden of niet).


Ik denk dat het belangrijk is om contact met Eteck op te nemen over de huidige situatie en problemen die ontstaan zijn of mogelijk nog zullen ontstaan. De situatie met Eteck in de wijk is bijzonder, ze dragen bij aan de gasloze wijk maar aan de andere kant heb je als inwoner ook geen enkele keuze. Dat ervaar ik zelf ook. We moeten ons als inwoners en raad verenigen om samen met Eteck dit gesprek aan te gaan en samen met hen te kijken hoe we de service en mogelijkheden kunnen verbeteren. Hier moeten we naar alle mogelijke oplossingen kijken en bijvoorbeeld ook met Eteck bespreekbaar maken of de kosten niet eerlijker verrekend kunnen worden op basis van het werkelijke verbruik van een woning in plaats van een vaste prijs. Misschien kan dit met een slimme tussenmeter per woning of zijn er andere oplossingen. Als inwoner van de Blaricummermeent deel ik deze zorgen met jullie.

Vraag 3: Een heikel punt voor veel bewoners is de geplande HOV-lijn die over de stroomzijde moet lopen. Er zijn alternatieven besproken zoals alsnog over ’t Merk (Huizen), over de Floris V Dreef, Stroomzijde afsluiten voor autoverkeer, zodat alle verkeer van/naar Huizen over de Floris V Dreef wordt gedwongen. Hoe staat u hier in?

Het HOV proces loopt al heel lang, ik denk dat er in het verleden meerdere keuzes verkeerd zijn genomen en afgeslagen zijn gemist om de bus naar ’t Merk te krijgen. Ik heb me hier afgelopen jaar ook nadrukkelijk in verdiept en samen met Henk Jager met veel raadsleden over gesproken, toen nog als bezorgde inwoner en zonder verbinding aan een partij in Blaricum. Persoonlijk zou ik in een ideale wereld de bus 100% naar ’t Merk willen maar in een realistische wereld gaat dit helaas niet meer lukken en ik denk dat iedereen hier wel echt eerlijk over moet zijn. Voor mij is politiek geen valse verwachtingen scheppen die je niet na kunt komen, we moeten eerlijk zijn dat we het verplaatsen naar ’t Merk echt niet meer zelf in de hand hebben als gemeente, dit initiatief ligt helaas nu bij de provincie en die hebben aangegeven dat terug naar ’t Merk helemaal niet aan de orde is voor hen. Uiteindelijk willen we in de gemeente allemaal ook goed openbaar vervoer en is dit ook belangrijk om inwoners in Blaricum op te halen en af te zetten. Maar ook voor onze kinderen als die gaan studeren in de grote steden om ons heen maar daar niet meer kunnen wonen door de grote woningnood in de grote steden. Maar het traject moet wel veilig worden ingepast in de huidige verkeerssituatie. Ik ga zelf met mijn jonge gezin ook dagelijks door de wijk en dat moet veilig kunnen voor iedereen. Dit proces loopt nu en hier worden eindelijk ook de inwoners, bij wie enorm veel kennis, ervaring en ideeën zit, nadrukkelijk veel meer bij betrokken. Ik denk dat dit betrekken van inwoners echt belangrijk is en veel beter moet dan de afgelopen periode in het HOV proces maar ook voor andere zaken die in de toekomst spelen in de gemeente.

Vraag 4: In een paar jaar tijd zijn de WOZ-waardes enorm gestegen in de Blaricummermeent. Naast de OZB stijgen daardoor ook de overige gelieerde belastingen (o.a. afvalstoffenheffing). Hoe zorgt u er voor dat deze belastingen behapbaar blijven?

D66 Blaricum is voor het laag houden van de OZB en deze niet te verhogen. Echter moet je ook eerlijk zijn dat als blijkt dat kosten in de gemeente oplopen, mede door toegenomen wensen van inwoners die de gemeente wil realiseren met en voor inwoners, dan zal dat geld uiteindelijk ergens vandaan moeten komen. Maar alles moet gedaan worden om verhoging van de OZB waar mogelijk te voorkomen en te kijken hoe de gemeente dingen anders kan financieren of misschien wel keuzes maken in wat je wel en niet kan financieren. In deze tijd waarin alles duurder wordt moeten wij onze inwoners niet nog meer kosten geven en juist proberen de OZB op het huidige niveau te houden.