Gemeente Blaricum investeert komende jaren miljoenen extra om de BEL Combinatie te versterken

Beeld: BEL Combinatie

Bij de raadsvergadering op dinsdag 25 oktober bespreken de raadsleden van Blaricum de begroting voor 2023. Onderdeel van deze begroting is de nieuwe investering in de BEL Combinatie die noodzakelijk is om de organisatie toekomstbestendig te maken. De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van de drie zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Deze gemeente werken al bijna vijftien jaar samen in de BEL Combinatie en worden hier ondersteund door 200 ambtenaren die de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor de drie gemeenten. Zonder de medewerkers van de BEL Combinatie kunnen de verschillende raden en colleges van de drie gemeenten weinig presteren.

Met deze nieuwe investering willen de drie gemeenten achterstallig onderhoud wegwerken, investeren in optimale dienstverlening aan inwoners en de organisatie toekomstbestendig maken. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk goede medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers vast te houden zodat de BEL Combinatie een aantrekkelijke werkgever kan blijven. De BEL combinatie heeft een groot verloop van ambtenaren en op dit moment staan tientallen vacatures open. Binnen de BEL combinatie zijn veel ambtenaren op dit moment bezig met de opvang van vluchtelingen, hierdoor komen zij nog maar moeizaam toe aan hun eigenlijke werk. Door het aannemen van meer medewerkers en het verbeteren van vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden hopen de drie gemeenten in de BEL Combinatie de problemen binnen de organisatie op te lossen.

D66 Blaricum ondersteunt de investeringen in de BEL Combinatie om een aantrekkelijke werkgever te blijven, zoals dit ook afgesproken is in het coalitieakkoord met Hart voor Blaricum en VVD. Maar D66 Blaricum zal komende jaren wel goed in de gaten houden hoe dit geld uitgegeven wordt, het is een enorme investering. De totale begroting van de BEL Combinatie voor 2023 is rond de 23 miljoen euro voor de drie gemeenten samen. Voor het versterken van de BEL combinatie is een meerjaren ontwikkelnota opgesteld waarvan op dit moment categorie 1 gehonoreerd wordt om op te starten vanaf 2023 door de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren. Voor het uitvoeren van categorie 1 wordt in 2023 2,1 miljoen euro extra vrijgemaakt bovenop de huidige begroting van de BEL Combinatie. Blaricum draagt 34 procent van deze extra kosten, ruim 700.000 euro dus in 2023. Voor Eemnes is dit 30 procent en voor Laren 36 procent. In de jaren daarna tot en met 2026 loopt dit bedrag voor de versterking van de BEL Combinatie mogelijk op tot maximaal 13 miljoen euro als alle categorieën en plannen uitgevoerd zouden worden. Maar dit is op dit moment nog niet gehonoreerd door de verschillende gemeenteraden.

Het kritieke punt voor het slagen van het plan zijn de medewerkers. Er moeten extra medewerkers aangenomen worden naast de tientallen vacatures die nu al open staan en de medewerkers die nu al niet toekomen aan hun eigenlijke werk. De investeringen moeten er toe leiden dat meer abtenaren aangenomen worden op vaste contracten zodat minder uren en kennis extern duur ingekocht hoeven te worden. D66 Blaricum steunt deze uitgangspunten maar ziet wel grote uitdagingen door de moeilijke arbeidsmarkt en het tekort aan personeel in bijna alle sectoren in Nederland. Als het niet lukt voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te nemen en vast te houden, zal het moeilijk worden de plannen volledig uit te voeren. Er zal dan of meer geld noodzakelijk zijn voor toch weer dure externe medewerkers of de doelstellingen moeten worden aangepast. Dit proces gaat D66 Blaricum heel goed in de gaten houden de komende jaren, voor Blaricum maar ook voor alle medewerkers van de BEL Combinatie die ons dorp zo geweldig ondersteunen in de ambtelijke organisatie.

De verandering en de ambitie heeft de werktitel VIBE gekregen van de werknemers op het BEL kantoor en het totale plan wordt verdeeld over drie categorieën:
* Categorie 1: Basis op orde, uitkomsten SWOT en passende (en prioriteit) werkvoorzieningen
* Categorie 2: Investeringen die nodig zijn om toekomstbestendig te zijn
* Categorie 3: De hiaten en tekortkomingen in de begroting van de BEL Combinatie oplossen

Er is voorgesteld aan de raden van de BEL gemeenten om op dit moment vanaf 2023 de investering voor categorie 1 samen te gaan doen. De andere twee categorieën worden op dit moment nog niet opgestart, eerst wordt bekeken hoeveel verbetering gerealiseerd kan worden met de invulling van de plannen uit categorie 1.

VIBE

Toekomstperspectief

Werken aan ambities door stellen van doelen
• Voorspelbaar zijn – professioneel
• Efficient en resultaatgericht
• Veilig en betrouwbaar
• Dichtbij inwoners

> Een wenkend perspectief geeft richting, prioriteert, inspireert intern en extern

Hieronder staat het volledige investeringsplan om de BEL Combinatie te versterken. Op dit moment wordt dus alleen categorie 1 opgestart vanaf 2023. Bedragen hieronder zijn voor de hele BEL Combinatie, Blaricum draagt hier 34 procent van, Eemnes 30 procent en Laren 36 procent.

Beeld: D66 Blaricum

Categorie 1 (wordt opgestart vanaf 2023):

• Moderne (ICT) hulpmiddelen ten dienste van medewerkers en inwoners
• Functionele inrichting op basisniveau van werkomgeving passend bij de activiteiten
• Impuls op communicatie en participatie ten behoeve van betrokkenheid
• Impuls voor extra capaciteit op terrein basis op orde (financien, P&C, inkoop, toezicht, veiligheid)
• Verbetering arbeidsmarktpositie en professionele en slagvaardige invulling vacatures

Bedragen hieronder zijn voor de hele BEL Combinatie, Blaricum draagt hier 34 procent van, Eemnes 30 procent en Laren 36 procent. Hiervoor wordt er voor 2023 een extra bijdrage opgenomen in de begroting van gemeente Blaricum voor de BEL Combinatie van ruim 700.000 euro. In de jaren daarna wordt dit voor 2024 bijna 800.000 euro en voor 2025 en 2026 ongeveer 600.000 euro.

Beeld: D66 Blaricum

Categorie 2 (wordt op dit moment nog niet opgestart en uitgevoerd):

• Modernisering functie- en salarisgebouw ten behoeve van flexibiliteit
• Vergroten wervingskracht door aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden
• Strategisch personeelsplanning (juiste mens op juiste plek op juiste tijdstip)
• Impuls data-gestuurd werken
• Impuls veiligheid
• Impuls ICT ondersteuning en openingstijden

(bedragen hieronder zijn voor de hele BEL Combinatie, Blaricum draagt hier 34 procent van, Eemnes 30 procent en Laren 36 procent)

Beeld: D66 Blaricum

Categorie 3 (wordt op dit moment nog niet opgestart en uitgevoerd):

Prioriteit geven aan hiaten in de begroting
• Analyse maken op huidige begroting en bekijken of er alternatieve dekkingsmogelijkheden zijn (in 2023 herijken)

(bedragen hieronder zijn voor de hele BEL Combinatie, Blaricum draagt hier 34 procent van, Eemnes 30 procent en Laren 36 procent)

Beeld: D66 Blaricum

Beeld: Gemeente Blaricum